Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lore Zech

1923-09-242013-03-13

Professor, forskare, pionjär

Lore Zech var professor i medicinsk genetik och deltog i banbrytande forskning om geners inverkan på cancer.

Lore Zech, ibland kallad ”mother of modern cytogenetics”, föddes 1923 i Gütersloh i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Redan före skolåldern miste hon sina båda föräldrar i tuberkulos. Hon växte därför upp hos släktingar på landet i Sauerland i västra Tyskland.

Efter studier i biologi, kemi och fysik vid Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn disputerade Lore Zech vid Max-Planck-institutet i Tübingen. Hon flyttade till Sverige i början av 1950-talet i samband med att maken Hendrik Zech hade fått en forskartjänst i Torbjörn Casperssons laboratorium på Karolinska Institutet (KI). Caspersson var professor i genteknik och cellforskning. År 1953 påbörjade även Lore Zech sina postdoktorala studier under Casperssons ledning. Caspersson hade då sammanfattat sin omfattande forskning kring proteinbildning i boken Cell growth and cell function: a cytochemical study, 1950.

Redan som student intresserade sig Lore Zech för visualisering av kromosomer, något hon mer systematiskt ägnade sig åt vid KI, där hon var verksam som cytogenetiker fram till 1989. Till de närmre kollegorna under tiden på KI hörde Gösta Gahrton, Georg Klein, Jan Lindsten och Gösta Lomakka. Forskningsgenombrottet kom när hon i samarbete med bland andra laboratorieassistenten Evy Simonsson utvecklade en färgmetod för att synliggöra bandmönster. Den så kallade Q-bandningsmetoden bidrog till att människans kromosomer kunde paras ihop och numreras från 1 till 22 (med tillägg X eller Y) och att det blev möjligt att identifiera enskilda kromosomförändringar. Det var betydelsefullt inte minst för att kartlägga olika ärftliga sjukdomar och cancerformer. Hennes hittills mest uppmärksammade vetenskapliga artikel ”Identification of human chromosomes by DNA-binding fluorescent agents”, publicerad 1970 i tidskriften Chromosoma, har citerats fler än 1 100 gånger.

Efter 1989 fortsatte hon att forska och stötta yngre kollegor vid universitetet i Uppsala. Mot slutet av sin karriär erhöll Lore Zech flera utmärkelser för sin forskning, däribland Björkénska priset, Dahlbergmedaljen, hedersdoktorat vid universitetet i Kiel, Bundesverdienstkreuz 1 Klasse, och Mauro Baschirotto-priset från European Society of Human Genetics.

Lore Zech avled 2013.


Nils Hansson


Publicerat 2021-03-11Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Lore Zech, www.skbl.se/sv/artikel/LoreZech, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Nils Hansson), hämtad 2024-07-14.
Övriga namn

  Flicknamn: Vogt-Köhne


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: [Uppgifter saknas]
 • Far: [Uppgifter saknas]
 • Make: Adolf Heinz Hendrik Zech
 • Dotter: Gunnel Hillevi Hendriksdotter Zech


Utbildning

 • Universitet, Tübingen, Tyskland: Doktorsexamen, Max-Planck Institute Tübingen


Verksamhet

 • Yrke: Forskare, cytogenetiker, Karolinska Institutet
 • Yrke: Forskare, Uppsala universitet


Kontakter

 • Kollega: Torbjörn Caspersson
 • Kollega: Evy Simonsson
 • Kollega: Gösta Gahrton
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Gütersloh, Tyskland
 • Gütersloh, Tyskland
 • Sauerland, Tyskland
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur


Vidare referenser

LIBRIS


Lore Zech, cirka 1968. Fotograf okänd (Wikimedia Commons, ClaudiaDevon)
Lore Zech, cirka 1968. Fotograf okänd (Wikimedia Commons, ClaudiaDevon)

Nyckelord

1900-talet 2000-talet Forskare Genetik Pionjärer Professorer