Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lovisa (Lotten) Christina Charlotta Edholm

1839-04-181930-07-12

Hovfunktionär, pionjär inom svenska Röda Korset, kompositör

Lotten Edholm var hovfunktionär och en pionjär inom svenska Röda Korset.

Lotten Edholm föddes som Lovisa Christina Charlotta Heijne i Örebo 1839. Hon växte upp på Edeby säteri i Södermanland. När hon var 23 år gammal blev hon hovdam hos änkedrottning Josefina. Vid hovet träffade hon Edward Edholm som tjänstgjorde som läkare från 1866 hos änkedrottningen. Året därpå gifte de sig. De flyttade tillsammans till läkaresällskapets gamla hus vid Nya Kungsholmsbrogatan, men därmed slutade inte förbindelserna med hovet.

Lotten Edholm var musikalisk och den sammanhållande kraften i en kör på ett tjugotal personer som brukade sjunga på musikkvällar på slottet. Efter att änkedrottning Josefina gått bort fortsatte de att sjunga för hennes musikaliska dotter prinsessan Eugénie. Lotten Edholm hade ingen utbildning i musik eller komposition men komponerade musikstycken att spela i det privata sällskapslivet. Framförallt sysslade hon med detta innan sitt äktenskap och efter makens bortgång.

Sin största insats gjorde Lotten Edholm inom Röda Korset. År 1864 anslöt sig Sverige till Genévekonventionen och samma år började en liten krets av hovdamer att arbeta för den stora saken. Till en början leddes arbetet av änkedrottningen och drottning Lovisa, men snart tog Lotten Edholm över och Röda Korsets damkommitté bildades. Länge fungerade hon som navet i föreningen och var dess ordförande 1865—1906.

År 1891 startade Röda Korset ett sjuksköterskehem på Mäster Samuelsgatan 60. Föreståndarinna blev fröken Elisabeth Holmgren, och Lotten Edholm valdes till vice ordförande i hemmets styrelse. Hennes bror, Axel von Heijne, valdes till kassaförvaltare. Nio år efter att hemmet upprättats startade Lotten Edholm ett upprop för att ordna en ny lokal till verksamheten. Kanske var det hon själv som skrev i Helsingborgs Dagblad den 6 april 1900 med syftet att samla in pengar till den nya lokalen: “Framtidens förlåt är ogenomtränglig för mänskliga blickar. Endast en dag är vår - den närvarande. Det gäller sålunda att verka, medan dagen är.”

År 1905 hyllades Lotten Edholm medialt för sina då 40 år inom Röda Korset. Hon var en av de första kvinnorna att engagera sig, och i en intervju med Helsingborgs Dagblad berättade hon att Röda Korset för närvarande “förfogar över” 350 sjuksköterskor som är redo att rycka ut om det blir krig. De höll även samaritkurser i stor utsträckning. Det fanns vid den här tiden 20 000 samariter i landet som kunde hjälpa till med ett första förband vid olyckor innan en läkare hann dit.

Lotten Edholm var också föregångare på ett annat område, nämligen som den första att arrangera matlagningskurser för de övre klasserna i samhället. Den första kursen arrangerade hon år 1886 i Arvfurstens palats i Stockholm, där de hade stor tillgång till de flesta köksgeråd de kunde tänkas behöva.

År 1913 dog hennes make och hon levde därefter ett mer tillbakadraget, men fortfarande produktivt liv. Hon var bland annat ordförande för Röda Korsets sjukhem fram till år 1918 och hon skrev sina memoarer Från barndom till ålderdom lagom till sin 80-årsdag, 1919. Dessutom fortsatte hon med handarbete och musikkomponering. I en minnesruna i Svenska Dagbladet skrevs det: “Ännu på sin höga ålderdom sysslade hon med sina vackra handarbeten, på vilket område hon var en verklig konstnärinna, och idkade musik, sitt livselixir, som hon kallade den, med samma lätthet och fingerfärdighet, som när hon var ung.”

Lotten Edholm avled i Stockholm 1930, 91 år gammal. Hon är begraven på Norra begravningsplatsen i Solna tillsammans med sin man och flera av sina barn.


Camilla Bergvall


Publicerat 2020-09-03Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Lovisa (Lotten) Christina Charlotta Edholm, www.skbl.se/sv/artikel/LottenEdholm, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-04-19.
Övriga namn

  Flicknamn: von Heijne
  Alternativ namnform: af Edholm


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Juliana Charlotta, kallad Julie, Silfverstolpe
 • Far: Georg Friedrich von Heijne-Lillienberg
 • Bror: Lars Georg von Heijne-Lillienberg
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, : Ståndsmässig uppfostran


Verksamhet

 • Yrke: Hovfunktionär hos änkedrottning Josefina
 • Ideellt arbete: Initiativtagare och arrangör, matlagningskurser, Arvfurstens palats
 • Ideellt arbete: Ordförande, Röda Korsets sjuksköterskehem


Kontakter

 • Vän: Josefina, änkedrottning
 • Kollega: Elisabeth Holmgren
 • Släkting: Julia Svedelius, brorsdotter


Organisationer

 • Röda korset
  Ordförande, Röda korsets damkommitté


Bostadsorter

 • Födelseort: Örebro
 • Örebro
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Källor

Litteratur
 • 'Fyrtio år i Röda korset', Helsingborgs Dagblad, 1905-07-19

 • 'Lotten Edholm död', Svenska Dagbladet, 1930-07-13

 • 'Upprop för Röda Korsets sjuksköterskehem', Helsingborgs Dagblad, 1900-04-06Vidare referenserLotten Edholm, 1907. Fotograf okänd. KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek (1978:221)
Lotten Edholm, 1907. Fotograf okänd. KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek (1978:221)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Hovdamer Kompositörer Social verksamhet