Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hedvig Louise Beata Petrén-Overton

1880-08-121977-01-14

Matematiker, lärare

Louise Petrén-Overton var den första kvinnan som disputerade i matematik i Sverige.

Louise Petrén-Overton var dotter till Edvard Petrén, kyrkoherde i Halmstad, och hans hustru Charlotte Göransson. Hon var yngst av 12 syskon, varav nio var pojkar. Till skillnad från sina 15 respektive 20 år äldre systrar slapp hon utföra hemsysslor och kunde ägna sig åt studier. Alla hennes bröder bedrev högre studier och många av dem, som exempelvis Edvard Petrén, Alfred Petrén och Karl Petrén, kom att inta framstående positioner i samhället. Den förre som justitieråd och de senare som professor och forskare i medicin.

Louise Petrén-Overton tog studentexamen som privatist vid Katedralskolan i Lund 1899. Hon avlade filosofie kandidatexamen 1910 och disputerade som första kvinna i Sverige i matematik med avhandlingen Extension de la méthode de Laplace aux équations, 1911. Samma år gifte hon sig med Ernest Overton, som var Lunds universitets förste professor i farmakologi och, som det brukar påpekas, släkt med Darwin. De fick fyra barn, varav sonen Maxwell blev en känd profil i Lund som den evige överliggaren. Han var geograf och bedrev forskning men disputerade aldrig.

På grund av att hon var kvinna kunde Louise Petrén-Overton inte erhålla någon tjänst vid Lunds universitet. Hon hade undervisningstimmar på stadens flickläroverk och tjänstgjorde från 1912 på livförsäkringsbolaget Thules aktuarieavdelning.

Louise Petrén-Overton avled 1977 och ligger begravd på Östra kyrkogården i Lund.


Lisbeth Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hedvig Louise Beata Petrén-Overton, www.skbl.se/sv/artikel/LouisePetrenOverton, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Lisbeth Larsson), hämtad 2024-04-23.
Övriga namn

  Flicknamn: Petrén


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Kerstin Beata Charlotta, kallad Charlotte, Göransson
 • Far: Carl Daniel Edvard Petrén
 • Bror: Thure Petrén
fler ...


Utbildning

 • Universitet, Lund: Fil.kand.examen, Lunds universitet
 • Universitet, Lund: Fil.lic.examen, Lunds universitet
 • Universitet, Lund: Fil.dr.examen, Lunds universitet


Verksamhet

 • Yrke: Lärare
 • Yrke: Thule livförsäkringsbolag


Kontakter

 • Vän: Hilma Borelius


Organisationer

 • Lunds Kvinnliga Studentförening
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Halmstad
 • Halmstad
 • Lund
 • Dödsort: Lund


Källor

Litteratur
 • Oredsson, Sverker, 'Petrén, familjen – en akademisk släkt', Kulturportal Lund (Hämtad 2021-06-09)

 • Overton, Louise, Kihlbom, Asta, Munck-Falk, Anna & Axberger, Kerstin Berggren, 'Fyra studentskor ser tillbaka', Kvinnor vid Lunds universitet / Christina Carlsson Wetterberg, Göran Blomqvist (red)., S. 191-223, 2000

 • Overton, Louise, 'Petrénarna: en märklig syskonskara i sekelskiftets Lund, som den beskrivits av systern Louise Petrén-Overton', Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift., 1995, s. 63-92, 1995Vidare referenserLouise Petrén-Overton
Louise Petrén-Overton

Nyckelord

1900-talet Forskare Första kvinnan Lärare Matematik Pionjärer