Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Louise Woods-Beckman

1852-08-211936-10-01

Nykterhetskämpe, samhällsdebattör, filantrop

Louise Woods-Beckman var engagerad i nykterhetsrörelsen och skribent i aktuella samhällsfrågor. Hon var också en av initiativtagarna till föreningen Myrorna som säljer begagnade varor.

Louise Woods-Beckman föddes i Princeton, New Jersey i USA den 21 augusti 1852. Hennes pappa var kemisten David Woods Baker och hennes mamma hette Sarah Schoonmaker Tuthill. Hon växte upp i ett hem där avhållsamhet från alkohol var självklar.

Den 19 juli 1876 gifte sig Louise Woods-Baker med Ernst Beckman i S:t Trinity Church i Princeton. Ernst Beckman hade besökt USA för studier och snart flyttade de tillsammans till Stockholm. Han var son till biskopen Anders Fredrik Beckman i Skara stift, och var såväl riksdagsman som redaktör för Aftonbladet. År 1878 fick de sitt första barn och därefter föddes ytterligare sju barn under tretton år. Ett av barnen, Anders, dog 1887 då han var endast åtta år gammal. Louise Woods-Baker var fullt sysselsatt med att ta hand om hem och familj under de första åren i Sverige. År 1891 flyttade familjen till den nyligen anlagda trädgårdsstaden Djursholm där Louise Woods-Beckman intresserade sig för att få till stånd regelbundna gudstjänster. I familjens umgängeskrets fanns bland annat Erik Axel Karlfeldt.

Louise Woods-Beckman anslöt sig tidigt till Blå Bandet och när Vita Bandet för första gången kom till Sverige år 1890 så engagerade hon sig även där och blev dess ordförande. Efter ett par år lades dock verksamheten ner för att återupptas igen år 1897. Då var Louise Woods-Beckman återigen ordförande men avgick i början av 1903 på grund av sjukdom. Då hade hon hunnit vara med och lägga en grund för föreningen med många lokalföreningar och kommittéer. Hon föreläste också en hel del, den 5 december 1902 höll hon till exempel föredrag i Norrland om en förändrad folkopinion rörande nykterhet. Tillsammans med sina styrelsekollegor reste hon runt och bildade 13 nya föreningar med 520 medlemmar år 1903.

Förutom sitt arbete i Vita Bandet så var det i hemmet hennes gärningar syntes. Både genom hur barnen uppfostrades och att de inte serverade alkohol i hemmet vilket påverkade alla gäster som bjöds till familjen. Louise Woods-Beckman var också engagerad i andra humanitära frågor som låg i tiden, som rösträttsfrågan och barnuppfostran. Det senare fick plats i en liten skrift hon gav ut år 1901 med namnet Hemlifvet med barnen. Även gällande hembiträden hade hon tankar som hon skrev ner i artikeln “I tjänst - Strödda tankar i tjänarinnefrågan” som publicerades i Social tidskrift: organ för studenter och arbetare, 1904.

Louise Woods-Beckman var även en av de kvinnor som tog initiativ till föreningen Myrorna som samlade in och sålde begagnade saker för välgörenhet. Hon engagerade sig också särskilt mot den reglementerade prostitutionen. År 1902 valdes hon till ordförande i den så kallade 5-februarikommittén som samlade in över 15 000 kvinnors namnunderskrifter mot den lagliga prostitutionen. År 1905 valdes hon sedan till styrelsen för föreningen för dövstumma blinda, en förening som då hade över 150 medlemmar.

År 1918 flyttade Louise Woods-Beckman och hennes make till Santa Barbara i Kalifornien, där han avled år 1924. På sin 80-årsdag hyllades Louise Woods-Beckman med porträtt på framsidan av tidningen Tidevarvet, fyra år senare avled även hon. Hennes stoft vilar i familjegraven på Djursholms Begravningsplats.


Camilla Bergvall


Publicerat 2020-11-12Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Louise Woods-Beckman, www.skbl.se/sv/artikel/LouiseWoodsBeckman, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Bergvall), hämtad 2024-05-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Woods Baker


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Sarah Schoonmaker Baker, född Schoonmaker Tuthill
 • Far: David Woods Baker
 • Make: Ernst Johan Beckman
fler ...


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Socialt och filantropiskt arbete


Kontakter

 • Vän: Erik Axel Karlfeldt


Organisationer

 • Vita Bandet
  Ordförande fr o m 1897
 • Föreningen Myrorna (nuvarande Myrorna)
  Initiativtagare, medlem
 • Föreningen för döfstumma blinda
  Styrelseledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Princeton, USA
 • Princeton, USA
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur


Vidare referenser

Litteratur
 • ’Louise Woods-Beckman död’, Dagens Nyheter, 1936-10-02Louise Woods-Beckman i Tidevarvet nr 32, 1932. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)
Louise Woods-Beckman i Tidevarvet nr 32, 1932. Fotograf okänd (KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Nykterhetsrörelsen Social verksamhet Välgörenhet