Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ebba Augusta Louise von Bahr

1870-12-181942-02-13

Gymnastikdirektör

Louise von Bahr var gymnastikdirektör och starkt engagerad i de kvinnliga gymnastikdirektörernas arbetsförhållanden under den första delen av 1900-talet.

Louise von Bahr växte upp på Hjortsberga gård nära sjön Julans norra strand i Södermanland. När hon var åtta år avled hennes moder Charlotta Boström. Fadern Otto von Bahr, kapten i väg- och vattenbyggnadskåren, godsägare och direktör i Skandia, gifte om sig med Alfhild Bergman med vilken Louise von Bahr hade en god och nära relation genom hela livet.

Efter att ha tagit examen vid Lyceum för flickor i Stockholm antogs Louise von Bahr 1891 till gymnastikdirektörsutbildningen vid Gymnastiska centralinstitutet (GCI) i Stockholm. Efter examen 1893 arbetade hon som gymnastiklärare, vid Hallska skolan och vid olika folkskolor i Göteborg 1894–1897, där hon även ledde övningarna i Gymnastiksällskapet Sköldmön, Sveriges första gymnastikförening för kvinnor. Från 1898 till 1930 arbetade hon vid Djursholms samskola norr om Stockholm. Liksom majoriteten av de kvinnliga gymnastikdirektörer som arbetade som gymnastiklärare vid skolor arbetade hon under somrarna, under halvtannat decennium efter examen, som sjukgymnast vid olika kur- och brunnsorter: Karlshamn, Trulsboda och Ramlösa. Vid sidan om lärararbetet drev hon också ett privat sjukgymnastikinstitut, under åren 1905–1913 tillsammans med kollegan Anna Lundberg.

Med Louise von Bahr som samlande kraft upprätthöll de gymnastikdirektörer som utexaminerades från GCI 1893 under 50 år en brevkorrespondens i form av vandringsböcker. Åren 1893–1943 cirkulerade dessa, vilka kom att omfatta närapå 500 brev, mellan de forna kurskamraterna, med undantag av åren 1914–1922 då boken försvann i första världskrigets Frankrike. Breven omfattar fem volymer och förvaras i Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek. De ger en unik insyn i yrkes- och vardagsliv för svenska kvinnor med en högre professionsutbildning under denna tid. De innehåller också hundratals fotografier, främst familjebilder.

Louise von Bahr var starkt engagerad i de kvinnliga gymnastikdirektörernas arbetsförhållanden. Hon var ordförande i deras intresseförening Föreningen GCI under 19 år, 1917–1935, och i satt föreningens styrelse från 1908. Som ordförande i Föreningen GCI engagerade hon sig främst i gymnastikdirektörernas löne- och arbetsvillkor, vilka hon ansåg försämrades på grund av att staten utexaminerade alltför många gymnastikdirektörer. Hon argumenterade även för likalönsprincipen mellan kvinnor och män. Hennes engagemang för gymnastikdirektörernas arbetsvillkor gjorde henne också till en stark kritiker av den uppdelning av gymnastikutbildningen som skedde i samband med GCI:s omorganisering 1934. Denna innebar att gymnastikdirektörernas dubbla yrkesbehörighet, att vara både sjukgymnast och gymnastiklärare, försvann. Det försämrade de enskilda kvinnornas försörjningsmöjligheter och handlingsutrymme.

Louise von Bahr var också, som vice ordförande tillsammans med Anna Lundberg, sekreterare och skattmästare, den drivande kraften i Kvinnliga Gymnastikföreningen Sverige, som stod bakom det kvinnliga deltagandet i gymnastik vid OS i Stockholm 1912. I en annars strikt manlig miljö organiserades och kontrollerades den kvinnliga gymnastikuppvisningen av kvinnor. Hon fanns även bland de kvinnor som förstärkte Sveriges Riksidrottsförbunds idrottsmärkeskommitté i samband med att stipulationer för ett kvinnligt idrottsmärke upprättades 1913. Hon var medlem av Förbundet För Fysisk Fostrans första styrelse 1913 och den enda kvinnliga ledamoten av kommittén för omorganisering av GCI 1927.

Politiskt var Louise von Bahr liberal. Hennes stora samhällsengagemang utanför kroppskulturen handlade om fred och nedrustning. Hon var aktiv i Förbundet för kristet samhällsliv och Vännernas samfund i Sverige (kväkarna). I brevväxlingen med sina kurskamrater fördömde hon såväl F-båtsinsamlingen som Sven Hedins pamflett samtidigt som hon pläderade för manlig värnpliktsvägran. Hon fanns även med bland undertecknarna av Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihets upprop 1915.

Louise von Bahr avled 1942 och är begravd på Vårdinge kyrkogård.


Hans Bolling


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ebba Augusta Louise von Bahr, www.skbl.se/sv/artikel/LouisevonBahr, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Hans Bolling), hämtad 2024-04-19.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Erika Charlotta von Bahr, född Boström
 • Far: Johan Otto Henrik von Bahr
 • Bror: Nils Robert Otto von Bahr
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Gymnastiklärare, Hallska skolan (Mathilda Halls skola) och olika folkskolor
 • Yrke: Gymnastiklärare, Djursholms samskola
 • Yrke: Sjukgymnast, egen praktik, Göteborg och Djursholm


Kontakter

 • Släkting: Alfhild Theodora Matilda Bergman, styvmor
 • Släkting: Eva von Bahr-Bergius, kusin
 • Kollega: Anna Lundberg
fler ...


Organisationer

 • Föreningen Gymnastiska Centralinstitutet
  Medlem, styrelseledamot fr o m 1908, ordförande 1917–1935
 • Kvinnliga Gymnastikföreningen Sverige
  Medlem, vice ordförande 1911-1912
 • Förbundet För Fysisk Fostran
  Medlem, styrelseledamot
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Södertälje
 • Södertälje
 • Göteborg
fler ...


Prizes/awardsKällor

Opublicerad källa
 • Vandringsböcker, kvinnliga kursen 1891–1893, vol. I, Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek, Stockholm (GIH), 12/7 1905

Litteratur
 • Bolling, Hans & Yttergren, Leif, ‘Swedish Gymnastics for Export: A Study of the Professional Careers and Lives of Swedish Female Gymnastic Directors 1893 1933’, International Journal of the History of Sport, 2015(32):11/12, s. 1437-1455Vidare referenserLouise von Bahr, avbildad i Idun, 1930. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (beskuren, CC-BY-NC-SA 4.0)
Louise von Bahr, avbildad i Idun, 1930. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (beskuren, CC-BY-NC-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Fredsrörelsen Gymnastik Kristendom Kvinnorörelsen Lärare Sjukgymnaster