Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lovisa Hanna Henrica (Lillie) Landgren

1876-08-181965-07-08

Trädgårdsmästare, skolgrundare, författare

Lillie Landgren var trädgårdsmästare, föreståndare för Torshälls trädgårdsskola och författare. Hon hade stor betydelse för trädgårdsodling och synen på vegetarisk kost.

Lillie Landgren föddes 1876 i Leksands Noret som en av fem döttrar till provinsialläkaren Strickert Landgren och hans hustru Hanna, född Engblom. När fadern pensionerade sig 1896 flyttade familjen till Stockholm där Lillie tog studenten 1898. Alla systrarna fick en god utbildning. Lillie Landgren reste till England och gick på trädgårdsskolan Swanley Horticultural College for Women i Kent. Därefter arbetade hon en tid som trädgårdsmästare i England och fortsatte sedan sin trädgårdsutbildning i Sverige med kurser på Agdatorps och Adelsnäs trädgårdsskolor. På så sätt skaffade hon sig en gedigen utbildning inom trädgårdskonsten. Hon kunde också, tack vare ett stipendium från Fredrika-Bremer-Förbundet 1902, resa runt i Sverige och Danmark för att studera skol- och koloniträdgårdar. Åren 1907 och 1908 fick hon statsstipendium för att idka ”studier av trädgårdsskötseln bland folket vid läroanstalter i Sverige, Finland och Danmark”.

Åren 1905 till 1945 drev Lillie Landgren trädgårdsskolan Torshäll i Leksandsbyn Tibble. Skolan, som hon egenhändigt byggt upp från grunden, bjöd ”män eller kvinnor af allmogeklassen” att komma som elever för ”kortare kurser i praktisk trädgårdsodling”. Dessa kurser anordnades av Kopparbergs läns Hushållningssällskap och annonserades i Lantbrukstidskrift för Dalarna. Hon hade också längre kurser för kvinnliga elever från hela landet och med början omkring 1920 tog hon emot inackorderingar för personer med intresse för vegetarisk kost. På Torshäll fanns växthus, drivbänkar, blomsterrabatter, odling av grönsaker, sparris- och champinjonodlingar samt många fruktträd och en väldoftande kryddträdgård. Lillie Landgren, själv vegetarian sedan 1901, hade också kurser i konservering och vegetarisk matlagning.

Från år 1908 fram till slutet av 1924 hade Lillie Landgren en kompanjon på Torshäll, Märta Philip, som också deltog i undervisningen och titulerades föreståndarinna. Både Lillie Landgren och Märta Philip förblev ogifta men adopterade varsin flicka år 1919. Flickorna kom från fattiga förhållanden i Stockholm. Märta hade en syster, Signe Philip, som drev en hushållsskola i Leksand tillsammans med Gertrud Walin, syster till Ingeborg Walin. Kvinnorna umgicks flitigt. Även Signe Philip adopterade en flicka 1919. Under några år på 1920-talet bodde periodvis Elin Sundberg från Kyrkesund, Tjörn, på Torshäll och ingick i hushållet under vintern. Elin Sundberg var bland annat aktiv inom föreningen Vita Bandet i Göteborg och hon förmedlade kontakter mellan Vita Bandet och Lillie Landgren, som sedan skickade saft och sylt till deras basarer. Lillie Landgren, Signe Philip, Gertrud Walin och Elin Sundberg var alla medlemmar i Frisinnade Landsföreningens kvinnogrupp. Som företagsamma kvinnor i tidigt 1900-tal stödde de alla kampen för kvinnans frihet och rösträtt.

Torshälls trädgårdsskola vann priser för frukt, grönsaker och konserverade produkter vid flera trädgårdsutställningar, bland annat i Falun, Borlänge och Stockholm. Nämnas kan 1:a pris för ”utmärkta torkade frukter, bär och grönsaker”, vid Kungliga lantbruksakademiens utställning i Stockholm 1912, 1:a pris för ”trädfrukter och bär” vid Dalarnas trädgårdsodlareförbunds utställning i Falun 1913 samt ”Hedersomnämnande för ärtor” vid femte Nordiska Trädgårdsutställningen i Göteborg 1923. Lillie Landgren och Märta Philip fick också diplom för ”ritningar till trädgårdsanläggningar vid mindre hem” vid Dalarnas Trädgårdsodlareförbunds utställning i Falun 1913. De gav sedan 1914 ut en planschmapp kallad ”Anläggningen av vår trädgård” med 10 planscher och en vägledning där ritningar med förslag till olika typer av trädgårdar presenterades. Mappen användes som undervisningsmaterial på trädgårdsskolan.

Torshäll drevs i första hand som en trädgårdsskola men Lillie Landgren var också behjälplig i andras trädgårdar med anläggningsarbeten och beskärning av fruktträd med mera. Hon gjorde också begravningskransar och buketter på beställning. På skolan bedrevs försäljning av fruktträd, bärbuskar, grönsaker och blommor. Eleverna hjälpte till med försäljningen på plats eller nere på Noret då frukt och grönsaker forslades dit på kärror för att säljas från marknadsstånd. I boken Trädgårdsodlingen i Sverige från 1935 listas framstående fruktodlingar länsvis och för Kopparbergs län omnämns Torshälls trädgårdsskola i Leksand med 150 träd. I boken Svenska trädgårdar från 1940 presenteras Torshälls verksamhet. Vid denna tid omfattade trädgården tre hektar och hade ett växthus och tjugo bänkfönster för odling under glas. Frilandsodlingen av frukt, bär och grönsaker var omfattande. ”Produkterna avyttras genom hemförsäljning”, står det i presentationen, men de grönsaker man odlade användes också i matlagningen till eleverna på trädgårdsskolan. Alla fick lacto-vegetarisk kost. Lillie Landgren var medlem av Sveriges Handelsträdgårdsmästarförbund (SHTF), Dalarnas trädgårdsodlareförbund och Pomologiska Föreningen.

Lillie Landgren skrev boken, Vår Trädgård, som utkom i tre upplagor, 1910, 1916 och 1926. Boken blev en stor succé. Den var tänkt som undervisningsmaterial på trädgårdsskolan men hon vände sig också till allmänheten eftersom hon ville sprida idén om trädgårdsodling. Hon skrev också flera artiklar om trädgårdsodling; till exempel ”Gif ditt hem en trädgård, du som kan det!” i Fredrik-Bremer-Förbundets tidskrift Hemtrefnad 1912 och ”Trädgården till Dalarnas folk” i Lantbrukstidskrift för Dalarna 1924. Hon höll också föredrag om trädgårdsodling och anläggning av trädgårdar. För henne var trädgård inte bara ett yrke utan något av ett kall och hon uppmanade alla att odla.

I samband med Lillie Landgrens 50-årsdag 1926 publicerade Kopparbergs läns hushållningssällskap en hyllning i augustinumret av Lantbrukstidskrift för Dalarna. Tidskriften lyfte fram att en stor förändring skett i länet inom området trädgårdsskötsel. För detta hade man bland annat Lillie Landgren att tacka, då hon genom sina kurser, föredrag och skrifter och sitt stora engagemang nått många männikor.

Tre av Lillie Landgrens systrar bodde tillsammans i Stockholm och Lillie Landgren gjorde varje år runt jul och nyår ett längre besök i huvudstaden tillsammans med fosterdottern. Hennes äldsta syster hade avlidit redan 1909. Nära 70 år gammal sålde Lillie Landgren sitt Torshäll 1946 och flyttade till Stockholm. Hon köpte en villa i Bromma där hon hade en mindre trädgård för eget bruk. Lillie Landgren gick bort 1965 och ligger begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Boel Tengnér


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Lovisa Hanna Henrica (Lillie) Landgren, www.skbl.se/sv/artikel/LovisaHannaHenricaLillieLandgren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Boel Tengnér), hämtad 2024-04-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Johanna, kallad Hanna, Landgren, född Engblom
 • Far: Strickert Henrik Gustaf Landgren
 • Syster: Carin Anna Maria Landgren
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Leksand: Hemundervisning av guvernanter
 • Flickskola, Leksand, Gertrud Walins skola, privatskola
 • Flickskola, Stockholm: Studentexamen, Åhlinska skolan, privatskola
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Trädgårdsmästare, privat trädgård
 • Yrke: Trädgårdsmästare, privat trädgård (Sverige)
 • Yrke: Skolföreståndare, lärare, Torshälls trädgårdsskola
fler ...


Kontakter

 • Vän: Märta Philip
 • Vän: Signe Philip
 • Vän: Gertrud Walin
fler ...


Organisationer

 • Leksands Planteringssällskap
  Styrelseledamot
 • Frisinnade folkpartiets kvinnogrupp
  Medlem
 • Sveriges Handelsträdgårdsmästarförbund (SHTF)
  Medlem, Dalarnas trädgårdsodlareförbund och Pomologiska föreningen


Bostadsorter

 • Födelseort: Leksand
 • Leksand
 • Stockholm
fler ...


Prizes/awardsKällor

Arkiv
 • Lillie Landgrens samling. Leksands lokalhistoriska arkiv, Leksands kommun

Litteratur
 • Landgren, Lillie & Philip, Märta, Anläggningen av vår trädgård: Tio litogr. planscher med text, Askerberg, Uppsala, 1914

 • Landgren, Lillie, Vår trädgård, 2 uppl., Askerberg, Uppsala, 1916

 • 'Lillie Landgren Femtio år', Landtbrukstidskrift för Dalarne, augusti 1926

 • Lind, Eric & Thulin, J. A. (red.), Svenska trädgårdar D. 2, Svenska yrkesförl., Stockholm, 1940

 • Tengnér, Boel, Leksands trädgårdsmästare & handelsträdgårdar: en grön historia, [Leksand], 2017

 • Trädgårdsodlingen i Sverige: hyllningsskrift tillägnad Carl G. Dahl på sextioårsdagen den 17 juni 1935, Saxon & Lindström, Stockholm, 1935Vidare referenserLillie Landgren. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Lillie Landgren. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Författare Hushållslära Lärare Trädgårdsmästare