Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Margareta Axelsdotter Berger

1903-11-261987-09-19

Journalist, redaktör, presshistoriker

Margareta Berger var journalist, redaktör och presshistoriker med särskilt intresse för kvinnor inom journalistiken.

Margareta Berger föddes 1903 i en professorsfamilj i Lund. Hennes far Axel Moberg var orientalist (född i Norrköping) och modern Maria Cecilia (Ien) var godsägardotter, född Nilsson-Rodhe i Dörby, Kalmar.

Margareta Berger tog examen som trädgårdsmästare i Alnarp och studerade därefter till trädgårdsarkitekt i London. Därefter övergick hon till att under åren 1933—1935 vara utgivare av Skånska Trädgårdsföreningens tidskrift Täppan. Hon skrev även ett par böcker om trädgårdsskötsel som kom ut i början av 1930-talet. År 1935 tog Margareta Berger steget över till dagspressjournalistiken när hon blev medarbetare på Sydsvenska Dagbladets redaktion. På redaktionen verkade hon bland annat som litteraturrecensent. Hon stannade på Sydsvenska Dagbladet till det tidiga 1950-talet då hon flyttade till Stockholm med sina två barn.

I Stockholm arbetade Margareta Berger på förlaget Åhlén & Åkerlund, inledningsvis som andre redaktör för tidningen Husmodern, och fram till sin pensionering år 1970 som chef för förlagets jultidningar. Hon fick fin kritik för sitt arbete med tidningen Julstämning. Samtidigt med sina olika anställningar tycks Margareta Berger ha frilansat redan på 1940-talet för bland annat Vecko-Journalen och senare även förSvenska Dagbladet. I slutet av 1960-talet översatte och bearbetade hon dessutom flera danska böcker om mat och blommor för serien Husmoderns kakelböcker.

Efter sin pensionering var Margareta Berger verksam som presshistoriker. Hon publicerade först boken Fruar och damer, kvinnoroller i veckopress, 1974, följd av Pennskaft, kvinnliga journalister i svensk dagspress 1690–1975, 1977, och slutligen Äntligen ord från Qwinnohopen, om kvinnopress under 1700-talet, 1984. Hon var även aktiv i Stockholmsjournalisternas Seniorer och var i hög grad inblandad i att boken Vi som var med! 23 journalistveteraner berättar skrevs och publicerades 1976.

Margareta Berger var också med i ett par kvinnogrupper. På det tidiga 1940-talet deltog hon i en resa till Finland med Yrkeskvinnors riksförbund; i skånsk dagspress rapporteras från hennes föreläsningar om den finska resan för olika kvinnoklubbar. Hon fanns även med i den grupp kvinnor som på 1970-talet var verksamma i bokhandeln Kvinnfolk på Södermalm i Stockholm. Harriet Clayhills och Lena Persson berättar i sin runa i Dagens Nyheter att Margareta Bergers närvaro i bokhandeln kunde väcka viss förvåning bland strökunder, som i butiken möttes av en äldre, vänlig och oändligt kultiverad kvinna — med rejäla fonder viljestyrka, humor och kritisk intelligens under den skira ytan.

Margareta Berger avled i Stockholm hösten 1987 och begravdes på Galärvarvskyrkogården.


Birgitta Ney


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Margareta Axelsdotter Berger, www.skbl.se/sv/artikel/MargaretaAxelsdotterBerger, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Birgitta Ney), hämtad 2024-07-13.
Övriga namn

  Flicknamn: Moberg
  Signatur: Marque, M. B-r., Jardinière, M., -que


Familjeförhållanden

Civilstånd: Frånskild
 • Mor: Maria Cecilia (Ien) Moberg, född Nilsson-Rodhe
 • Far: Carl Axel Moberg
 • Bror: Erik Axelsson Moberg
fler ...


Utbildning

 • Yrkesutbildning, London, Storbritannien: Trädgårdsarkitektutbildning


Verksamhet

 • Yrke: Trädgårdsarkitekt
 • Yrke: Ansvarig utgivare, Täppan
 • Yrke: Författare
fler ...


Kontakter

 • Släkting: Ellen Catharina Moberg, faster
 • Släkting: Maria Elisabeth Moberg, faster
 • Vän: Harriet Clayhills
fler ...


Organisationer

 • Yrkeskvinnors klubb (YK), Stockholm, Yrkeskvinnors riksförbund
  Medlem
 • Publicistklubben
  Medlem
 • Stockholmsjournalisternas Seniorer
  Styrelseledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Lund
 • Lund
 • Malmö
fler ...


Källor

Litteratur
 • 'Förteckning över medlemmarna i Publicistklubben', Publicistklubbens årsbok, 1952

 • Clayhills, Harriet och Lena Persson, 'Margareta Berger död: forskade i kvinnopresshistoria', Dagens Nyheter, 1987-10-02

 • 'Margareta Berger' [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1987-10-03Vidare referenser