Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hanna Fredrika Margaretha von Schwerin

1908-03-211998-12-12

Skolgrundare, skolföreståndare

Margaretha von Schwerin är känd för att ha tagit initiativet till Skarhults hushållsskola på Skarhults slott 1944. Hon ledde skolan åren 1944—1954.

Margaretha von Schwerin föddes som Margaretha Uddenberg i Luleå 1908 och var nummer två i en syskonskara på fyra. Hennes äldre bror Carl Gustaf dog 1947 endast 41 år gammal, tre veckor före modern Hulda Uddenberg. Känd i familjen var yngsta dottern Ann-Marie Uddenberg, kallad ”Pullan”, som utbildades på Dramaten och engagerades av Europafilm.

Med anledning av att fadern, maskiningenjören Carl-Eduard Uddenberg, fick anställning vid Statens Järnvägar flyttade familjen 1910 till Kiruna. Där fick Margaretha von Schwerin lära sig läsa i en skola vid lokstallarna innan det 1913 åter var dags att packa ihop hemmet för en långväga transport till Helsingborg. Efter fyra år gick flyttlasset till Stockholm, där Margaretha von Schwerin började i Kungsholmens elementarskola. Efter ytterligare fyra år övergick hon till första ring i Åhlinska skolan. Följande år blev hon sjuk. Man ansåg att det var klokare att hon i stället gick ut flickskolan. Året innan konfirmerades hon privat i S:ta Annas församling utanför Söderköping. Där träffade hon sin blivande man Hans von Schwerin, som 1925 friade till henne. Under fem år var de hemligt förlovade och gifte sig i Tyska Kyrkan i Stockholm 1931. Efter bröllopet bosatte sig de nygifta i Lund, där dottern Louise föddes 1932 och sonen Werner 1934. Margaretha von Schwerin var hemmafru under åren fram till 1940, då familjen flyttade till Skarhults slott, som Hans hade ärvt efter sin ogifta farbror. Då blev hon slottsfru och engagerade sig i allt vad därtill hörde.

På sommaren 1940 förordnades Hans von Schwerin till biträdande militärattaché vid beskickningen i Berlin, en tjänst som han tillträdde på hösten. Eftersom det tredje barnet Otto kom till världen i juli 1940 kunde Margaretha von Schwerin inte följa med. Hon stannade på Skarhult och båda barnen gick i Skarhults folkskola under hösten. Hennes make ville dock att hon skulle komma till Berlin och hjälpa honom med representationen. Till våren ordnades så att de två äldre barnen skickades till internatskolor, medan Otto med barnsköterska placerades hos hennes föräldrar, Hulda och Carl-Eduard Uddenberg i Bjärred.

Hans von Schwerins militärattaché-förordnande kom att förlängas från åtta månader till tre år. Så snart Margaretha von Schwerin kom hem till Skarhult igen visste hon vad hon ville satsa på. Idén kom från en släkting i Stockholm, grevinnan Marg von Schwerin, som var en av de drivande bakom Märthaskolan, där unga flickor utbildades i sömnadskonsten för att kunna sy kläder av god kvalitet. Marg von Schwerin drev även hushållsskola för ett fåtal flickor i sitt sommarhem Granbytorp utanför Sigtuna. Den leddes av äldsta dottern Ebba von Eckermann, som gärna ville bli befriad från sysslan. Marg von Schwerin, som väl kände till Skarhult, föreslog att Margaretha von Schwerin skulle ta hand om skolan. På slottet borde finnas gott om plats för cirka 20 elever.

Bottenvåningen i slottets östra flygel inreddes med våningssängar. Tornrummet möblerades som ett trevligt sällskapsrum. I västra flygelns tredje våning fick fyra flickor plats i ”Papegojan”, döpt efter ett spegelskåp med en påmålad papegoja, och tre i den så kallade Medeltiden, döpt efter väggen i rummet som var en del av medeltidens yttermur. I korridoren som ledde ut mot den blivande vävsalen iordningställdes två rum för de kommande lärarna. En skolkökslärare anställdes liksom en vävlärare. Märthaskolan bidrog senare med en lärare i sömnad när det blev aktuellt under terminen. Vävsalen var mycket stor och kunde rymma tio vävstolar.

Kursplanen gjordes upp med råd och anvisningar från Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning och från Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. I en broschyr som senare gavs ut betonade Margaretha von Schwerin att antalet kvinnor som arbetade utanför hemmet ökade och att utbildning var viktigt, samtidigt som hon ansåg att kunskaper som rörde husmodersrollen också behövdes: ”Vi vill alla gärna, att den unga dottern ska ha ett yrke innan hon blir maka och mor, men vi vill också, att hon ska äga kunskap om ett hems skötsel och vård. Alla kategorier kvinnor behöver lära sig hushåll och hemvård – för sin egen, familjens och samhällets skull. Tillfälle att lära detta bjuder Hushållsskolan på Skarhult på.”

De som anmälde sig kunde antingen gå en husmoderskurs uppdelad på höst och vårtermin eller en sommarkurs på sex veckor. Den långa kursen omfattade undervisning i hushåll, vävning, handarbete, handtryck, klädsömnad, teoretisk barnavård, hemsjukvård, tvätt, samkväm och utfärder samt föreläsningar i litteratur, konst, musik och andra aktuella ämnen. Även särskild utbildning i tvätt fanns möjligheter till, eftersom Margaretha von Schwerin redan 1940 hade tagit initiativ till Brååns andelstvättinrättning för den omgivande bygden. Där kunde eleverna få en grundlig utbildning i tvätteri och i varm- och kallmangling.

Eleverna delades upp på två grupper, en som arbetade i köket och en i vävsalen. Var fjortonde dag bytte grupperna arbetsplats. Alla samlades dagligen till teoriundervisningen på de olika områdena. Varje vår avslutades med en vårmiddag med efterföljande dans med inbjudna fästmän och unga män från närliggande utbildningar.

Hushållsskolan öppnade hösten 1944 och blev snabbt mycket populär, inte minst genom de många reportage som under flera år fyllde både dagstidningar som veckotidningar. I en av artiklarna berättas att ”flickorna har alla förutsättningar att lämna slottsskolan som giftasvuxna och solbrynta skönheter”. Med Margaretha von Schwerins säkra känsla för stil, skönhet och tradition, leddes skolan med kraft och talang.

Redan före Skarhults hushållsskola hade Margaretha von Schwerin skapat en liten privat skola. Dottern Louise skulle få vistas hemma hos familjen efter att ha genomgått ständiga skolbyten. Margaretha von Schwerin satte in en annons efter en guvernant och fick snabbt svar. Undervisningen skulle följa Lunds kommunala flickskolas läsplan. Tre jämnåriga flickor inbjöds till skolan, som började i september 1943. Undervisningen pågick under två skolår 1943—1945 med reguljära lektioner i en särskilt ordnad skolsal med skolbänkar och en stor svart tavla.

Margaretha von Schwerin lämnade Skarhult 1954 efter skilsmässa från Hans von Schwerin. Hushållsskolan fortsatte ännu tre år men upphörde 1957 då Hans von Schwerin avled.

År 1948 tog Margaretha von Schwerin initiativ till bildandet av en Zonta-förening i Malmö. Zonta International är än idag en aktiv, global kvinnlig organisation som motsvarar männens Rotary med medlemmar från olika yrken. Margaretha von Schwerin blev Malmöklubbens första president 1948—1951 och finns upptagen i medlemsregistret med yrket ”Föreståndare för hushållsskolan på Skarhult, Friherrinna”. Margaretha von Schwerin var mycket engagerad i klubbens verksamhet även sedan hon lämnade Skarhult och Skåne och flyttat till Stockholm. År 1954 gifte hon om sig med Hjalmar Carborn, verkställande direktör för AB Saltsjöqvarn, och bosatte sig i chefsbostaden vid kvarnen. Hon överförde sitt medlemskap från Malmöklubben till Zontaklubben Stockholm.

När Malmö Zontaklubb 1 firade sitt femtioårsjubileum, i maj 1998, inbjöds Margaretha von Schwerin att delta. Hon var 90 år fyllda och höll då ett minnesvärt tal helt utan manuskript.

Margaretha von Schwerin var mycket socialt engagerad och populär i sin stora vänkrets både i Sverige och i Schweiz, där hon levde sedan hon blivit änka från 1970-talets början i närmare två decennier.

Margaretha von Schwerin avled 1998. Hon är begravd på Skarhults kyrkogård.


Louise Lyberg


Publicerat 2020-08-14Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Hanna Fredrika Margaretha von Schwerin, www.skbl.se/sv/artikel/MargarethavonSchwerin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Louise Lyberg), hämtad 2024-06-25.
Övriga namn

  Flicknamn: Uddenberg
  Gift: Carlborn
  Smeknamn: Tyss, Molly, Klum, Murre, Snaggis, Tant Korint


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Hulda Uddenberg, född Jansson
 • Far: Carl-Eduard Uddenberg
 • Bror: Carl-Gustaf Edvard Uddenberg
fler ...


Utbildning

 • Folkskola, Kiruna


Verksamhet

 • Yrke: Grundare, föresåndare, Hushållsskolan på Skarhult


Kontakter

 • Släkting: Marg von Schwerin
 • Släkting: Ebba von Eckermann


Organisationer

 • Zonta International
  Initiativtagare, president, Malmöklubben, fr o m 1954 medlem, Stockholmsklubben


Bostadsorter

 • Födelseort: Luleå
 • Luleå
 • Kiruna
fler ...


Källor

Opublicerad källa
 • Inspelningar med Margaretha von SchwerinVidare referenser

Litteratur
 • Schwerin, Alexandra von (red.), Den dolda kvinnomakten: 500 år på Skarhults slott, Atlantis, Stockholm, 2014

Webbplats


Margaretha von Schwerin, 1974. Fotograf okänd (enligt påskrift Welinder). Bild i privat ägo
Margaretha von Schwerin, 1974. Fotograf okänd (enligt påskrift Welinder). Bild i privat ägo

Nyckelord

1900-talet Hushållslära Skolledare Slottsfruar