Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Maria Elisabeth Aspman

1865-03-101944-03-04

Lärare, rektor, folkbildare

Maria Aspman gjorde banbrytande insatser på pedagogikens område i början av 1900-talet. Hon hörde till samma reformpedagogiska grupp som Anna Sandström och Edvard Palmgren.

Maria Aspman föddes i Stockholm 1865 och växte upp tillsammans med fadern och modern, Bernhard och Charlotta Aspman, samt systern Sigrid. Fadern var handelsträdgårdsmästare och hade troligen sin handelsträdgård i det som numera kallas Vasastaden i Stockholm. Det tycks ha varit paret Aspmans ambition att döttrarna skulle få en god utbildning. Sin första skolgång fick de i Widellska flickskolan, en privat småskola i Stockholm som låg nära familjen Aspmans dåvarande bostad vid Norrmalmstorg. Efter småskolan skrevs flickorna in på Statens normalskola, vilken var knuten till Högre lärarinneseminariet i Stockholm. Maria Aspman kom, liksom sin syster, så småningom in på seminariet där hon specialiserade sig på naturvetenskapliga ämnen. Hon blev klar med utbildningen 1886 och fick redan höstterminen samma år anställning vid Klara folkskola i Stockholm. Där stannade hon till år 1920. Hon fördjupade sig i de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi, fysik och matematik vid examensfria kurser på Stockholms högskola. Tidvis undervisade hon också vid Åhlinska skolan, där hon var kollega med Anna Sandström. För åskådningsundervisningen byggde hon ett skåp, ”aspmanska skåpet”, som innehöll exempel på olika preparat, mineraler, uppstoppade djur med mera, vilket kom att användas i folkskolans undervisning och vann pris vid en världsutställning i St. Louis, USA, år 1904.

Maria Aspman gjorde tillsammans med Kerstin Hesselgren utredningar om flickors yrkesutbildning på uppdrag av Stockholms folkskoledirektion, vilket resulterade i att Stockholms högre folkskola för kvinnlig utbildning inrättades. Åren 1920–1929 var hon rektor för skolan. Hon var dessutom rektor för Fredrika-Bremer-Förbundets folkhögskolor 1917–1939.

På sin fritid ägnade sig Maria Aspman åt föreningslivet. Den första förening hon blev medlem i var Svenska dräktreformföreningen, som bland annat hade som mål att avskaffa korsetter och snörliv. Det var i denna förening hon träffade sin livskamrat Karolina Widerström, Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare, som hon sedan bodde tillsammans med i 25 år. Maria Aspman var också aktiv medlem av Fredrika-Bremer-Förbundet. Liksom Karolina Widerström var hon även mycket engagerad i Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR).

Tillsammans med Karolina Widerström ägnade Maria Aspman många somrar åt att fortbilda lärare i naturvetenskapliga ämnen. De ansåg båda att ämnet hygien borde bli en obligatorisk del av undervisningen i naturlära. För att öka sina kunskaper om medicinsk hygien genomgick Maria Aspman år 1910 en kurs i bakteriologi vid Karolinska Institutet. Den nya kunskapen gjorde det möjligt för henne att undervisa i hälsolära, vilket var ett ämne som introducerats vid Stockholms flickskolor av Karolina Widerström vid sekelskiftet 1900. Så småningom kom ämnet hälsolära också att bli ett obligatoriskt ämne i folkskolan.

Maria Aspman dog i bröstcancer 1944 och begravdes på Norra begravningsplatsen i Solna. Hon testamenterade en stor del av sina ekonomiska tillgångar till en fond som förvaltas av Fredrika-Bremer-Förbundet och där avkastningen går till stipendier till kvinnor som utbildats i textila hantverk.


Beatrice Christensen Sköld


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Maria Elisabeth Aspman, www.skbl.se/sv/artikel/MariaAspman, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Beatrice Christensen Sköld), hämtad 2024-07-13.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Maria Ulrika Charlotta Aspman, född Forsgren
 • Far: Bernhard Aspman, tidigare Asp
 • Syster: Sigrid Charlotta Aspman, gift Bernstam
 • Partner: Karolina Olivia Widerström


Utbildning

 • Flickskola, Stockholm, Widellska flickskolan, privatskola
 • Flickskola, Stockholm, Statens normalskola för flickor
 • Lärarseminarium, Stockholm: Lärarutbildning, specialisering mot naturvetenskap, Högre lärarinneseminariet
fler ...


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, Klara folkskola
 • Yrke: Rektor, Fredrika-Bremer-Förbundets folkhögskolor
 • Yrke: Utredningsarbete på uppdrag av Stockholms folkskoledirektion
 • Yrke: Rektor, Stockholms högre folkskola för kvinnlig utbildning


Kontakter

 • Vän: Kerstin Hesselgren
 • Vän: Emilia Broomé


Organisationer

 • Svenska dräktreformföreningen (Drägtreformföreningen, fr o m 1890 Fredrika-Bremer-Förbundets dräktreformförening)
  Medlem
 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Medlem
 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Medlem, rektor för föreningens folkhögskolor
 • Sällskapet Nya Idun
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Dödsort: Stockholm


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Christensen Sköld, Beatrice, Vetenskap och pedagogik: Maria Aspman och Karolina Widerström som folkbildare, 2, rev. uppl., Kvinnliga akademikers förening, [Stockholm], 2014

Opublicerad källa
 • Artikelförfattarens intervjuer med doktor Nils-Erik LandellVidare referenserMaria Aspman avbildad inför hennes 65-årsdag i Idun, 1930. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (beskuren, CC-BY-NC-SA 4.0)
Maria Aspman avbildad inför hennes 65-årsdag i Idun, 1930. Fotograf okänd. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (beskuren, CC-BY-NC-SA 4.0)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Folkbildning Hälsofrågor Kvinnorörelsen Lärare Pedagogik Pionjärer Rösträtt Skolledare