Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Maria Lovisa Lundbäck

1857-11-211927-06-08

Fotograf, rösträttskvinna

Maria Lundbäck var verksam som fotograf i Uddevalla under nästan ett halvt sekel och hon var engagerad i kampen för kvinnors rösträtt.

Maria Lundbäck föddes i Örebro och flyttade tillsammans med sin mor Maria Theresia Uddgren till moderns hemstad Uddevalla i unga år. Även fadern kom från Uddevalla. Maria Lundbäck fick anställning hos fotografen Josefina Rydholm som lärde henne fotografyrket. Släktband dem emellan fanns. När Josefina Rydholm avled 1880 tog Maria Lundbäck över ateljén. Hon var då 23 år gammal. Tre år senare startade Maria Lundbäck egen firma på Lagerbergsgatan 11 där hon också bodde. Fastigheten kom att bli synonym med Lundbäcks verksamhet och på baksidan av hennes fotografier finns ofta fastigheten avtecknad med två kvinnor stående på balkongen.

Under Maria Lundbäcks år som fotograf utvecklades fototekniken, vilket också påverkade uttrycket i fotografierna. Porträtten visar mer avslappnade personer, något som kan bero på den kortare exponeringstiden men också på att fotografiet blev allt vanligare och billigare. Mycket av det material från Maria Lundbäck som finns bevarat idag består av vykort som haft hennes fotografier som förlaga. På korten visas miljöer från Uddevalla med omnejd. Utomhusmiljöerna utgörs ofta av natursköna delar av staden och är inte sällan klädda i snö. Att fotografera i kyla var inte tekniskt möjligt före 1870-talets slut. Även de ofta förekommande översvämningarna längs Bäveån i Uddevalla finns dokumenterade av Maria Lundbäck, ofta med dramatiska element i motiven, som personer som springer genom vattenmassorna. Maria Lundbäck verkar också ha varit anlitad av olika näringsidkare för att ta foton som sedan använts i kommersiella sammanhang. Även några fotografier av personer i arbete finns bevarade. I vilket syfte dessa har tagits är inte känt.

Maria Lundbäck var politiskt engagerad som medlem i den lokala föreningen för kvinnors rösträtt och blev invald i kommunfullmäktige 1912. Dock verkar hon ha tackat nej till detta uppdrag. Tillsammans med sin partner företagaren Hildur Andersson saluförde Maria Lundbäck sina Uddevallamotiv som vykort. Hildur Andersson ägde ett pappersbruk och en pappershandel i Uddevalla. Även Hildur Andersson var medlem i rösträttsföreningen och båda ingick i ett konstnärskollektiv som arbetade för att kvinnor skulle kunna utbilda sig och verka inom konstnärliga yrken. Kollektivet bistod också personer som av olika skäl behövde en fristad, bland annat på grund av sin homosexualitet (som fram till 1944 var ett lagbrott). Journalisten Ture Malmgren, tidningen Bohuslänningens grundare, var kollektivets beskyddare. Många av de kvinnor i Uddevalla som var aktiva i dessa föreningar, däribland Hildur Andersson, hade gått i Eva Rodhes flickskola i Uddevalla. Flickskolan verkar ha haft stor betydelse för denna generation och deras rösträttsengagemang i Uddevalla.

Maria Lundbäcks ateljé hade en filial i Trollhättan. Vid hennes frånfälle 1927 togs verksamheten där över av fotografen David Almquist och hans maka. Maria Lundbäck testamenterade en mindre del av sin förmögenhet till Hildur Andersson. Merparten av kvarlåtenskapen gick till en fond för Hemmet för obotligt sjuka samt efterlevande släktingar. Maria Lundbäck och Hildur Andersson ligger begravda tillsammans på Norra kyrkogården i Uddevalla.


Fiffi Myrström


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Maria Lovisa Lundbäck, www.skbl.se/sv/artikel/MariaLundback, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Fiffi Myrström), hämtad 2024-07-22.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Theresia Maria Lundbäck, född Uddgren
 • Far: Anders Edvard Konstantin Lundbäck
 • Bror: Johan Edvard Lundbäck
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,


Verksamhet

 • Yrke: Fotograf, Josefina Rydholms fotografiska ateljé, fr o m 1883 Maria Lundbäck fotografiatelier


Kontakter

 • Mentor: Josefina Rydholm
 • Vän: Ture Malmgren


Organisationer

 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Medlem
 • Svenska Fotografernas Förbund (SFF, nuvarande Svenska Fotografers Förbund)
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Örebro
 • Örebro
 • Uddevalla
 • Dödsort: Uddevalla


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Olsson, Hugo, Uddevalla förr: en bildbok, Bohusläns museum, Uddevalla, 1983

 • Overland, Viveka (red.), Bohuslän: årsbok. 2009 Kvinnor bakom kameran, Bohusläns hembygdsförbund, Uddevalla, 2009Vidare referenserBilderMaria Lundbäck. Självporträtt, år okänt (Fotosamlingen, Bohusläns museum)
Maria Lundbäck. Självporträtt, år okänt (Fotosamlingen, Bohusläns museum)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Fotografer Företagare Kvinnorörelsen Rösträtt