Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Caroline Mathilda Ranch

1860-06-231938-06-11

Fotograf, rösträttskvinna

Mathilda Ranch var framgångsrik fotograf med ateljé i Varberg mellan åren 1881—1922. Hon var en viktig ”utbildningscentral” för unga kvinnor från olika delar av landet som ville lära sig fotografiyrket.

Mathilda Caroline Ranch föddes år 1860 i Köpenhamn. Hennes föräldrar var Wilhelm Ranch och Theresia Walter. Modern kom från en tysk köpmansfamilj som invandrat till Göteborg. Fadern, ursprungligen från Köpenhamn, mötte Theresia i Göteborg dit han anlände år 1853. Då hade han titeln snickargesäll. Året därefter föddes deras första barn, varefter de lämnade Göteborg för Amsterdam. Under några år var de bosatta utomlands och familjen utökades med flera barn. När Mathilda Ranch kom till världen bodde familjen i Köpenhamn, där fadern var snickare och timmermästare. Efterhand återvände familjen till Göteborg, där Wilhelm Ranch anställdes som fotografibiträde hos de välkända fotograferna Unna & Höffert och, senare, Aron Jonasson.

År 1872 lämnade familjen Ranch Göteborg och slog sig ner i Varberg, där fadern öppnade fotografiateljé. Familjen var vid detta lag stor; sammanlagt kom Theresia att föda 15 barn, varav 10 uppnådde vuxen ålder.

Varberg var vid den här tiden en växande stad. Industrin utvecklades och järnvägen anlades. Sommartid var staden en välbesökt kurort. Att gå till en fotograf och bli avporträtterad blev nu allt vanligare.

Mathilda Ranch övertog ateljén efter sin far i maj 1882 och drev den sedan vidare i över 40 år. Fadern övergick så småningom till att bli stenhuggeriägare. Varbergs granitbrytning hade startat redan under mitten av seklet och var inkomstbringande.

Fotografiyrket hade Mathilda Ranch lärt av sin far, men hon praktiserade även hos fotograf Axel Lindahl som drev ateljé i Göteborg. Att gå som elev hos någon etablerad fotograf var den gängse formen för utbildning då det inte fanns några utbildningsinstitutioner för fotografyrket under slutet av 1800-talet.

Redan från start antog Mathilda Ranch också elever. Några exempel är Emma Lundgren som kom att öppna ateljé i Vetlanda (f ö släkt med rösträttsaktivisten Frigga Carlberg som också kom från Falkenberg), Calla Sundbeck som blev hovfotograf i Gränna, samt Cecilia Nelson som etablerade sig i Malmö. Genom åren kom många flickor att passera Mathilda Ranchs utbildning. Några öppnade egna ateljéer, andra gifte sig och slutade fotografera, helt enligt tidens anda.

Då Mathilda Ranch hade flera biträden kunde hon också expandera, och under 1880-talet hade hon filial i Kungsbacka. Denna avvecklades efter några år, och hon startade istället filial i Horred, på gränsen mellan Västergötland och Halland, samt i Slöinge, ett stationssamhälle några mil söder om Falkenberg. Filialerna fanns kvar till 1920-talets början.

Det är lätt att konstatera att Mathilda Ranch var en praktisk människa och duktig på att tjäna pengar. Då hennes ena syster Hulda i unga år blev änka lät hon systern flytta in till sig och bli husföreståndarinna. Hulda stannade i hushållet hela sitt liv och skötte allt praktiskt med matlagning, inredning och bjudningar. Mathilda Ranch var en mycket social person som gärna bjöd in både släkt och vänner på middagar eller övernattningar. Med en så stor syskonskara blev det ofta besök.

En manlig elev, Elof (Andersson) Ernwald, kom också att stanna i hushållet livet ut. Han kom som fotografibiträde från Skåne och fick anställning hos Mathilda Ranch. Han beskrivs som en social och utåtriktad person; han kom snabbt in i sällskapslivet i den lilla staden och blev medlem i många av de manliga föreningar och sällskap där Mathilda Ranch var utestängd på grund av sitt kön. Indirekt utökade han kundkretsen genom dessa nätverk.

Mathilda Ranchs verksamhet växte och snart köpte hon fastigheten där ateljén var inrymd, med tillhörande lägenheter. Enligt taxeringslängder var hon en av de mest förmögna i staden vid 1900-talets början, men hade som ensamstående ogift kvinna ganska lite reellt inflytande.

Kanske var det därför Mathilda Ranch också var med vid grundandet av Varbergs Förening för Kvinnans Politiska Rösträtt (VFKPR) år 1903. Förutom att dokumentera verksamheten i denna förening skildrade hon genom sitt fotograferande den lilla stadens utveckling på alla tänkbara sätt; porträttfotografering, företagsfotografering, landskapsbilder, sjukvård och industri, festligheter, bebyggelse och mycket annat. Hon var en duktig marknadsförare och fick sina bilder publicerade i bland annat Svenska turistföreningens årsskrift samt Hvar 8 Dag.

Mathilda Ranch erhöll silvermedalj vid hantverks- och industriutställningen i Varberg 1904, något hon satte högt pris på och gärna framhöll.

År 1922 överlämnade Mathilda Ranch verksamheten till sin kollega Elof, men hon kom att fortsätta hjälpa till med arbetet. Elof avled dock strax efter och då övertogs verksamheten av Alvina Pihl som länge varit anställd och dessutom var nära vän.

Då Mathilda Ranch avled år 1938, i en ålder av 78 år, donerade hon sin fastighet till den kyrkliga stiftelsen Aftonsol för att huset skulle inrättas som en slags ålderdomshem för kvinnor. Hyresgästerna var vid hennes frånfälle endast kvinnor och hon ville sörja för att de fick bo kvar.

Mathilda Ranchs fotografiska ateljé avvecklades under 1940-talet.


Anna-Lena Nilsson


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Caroline Mathilda Ranch, www.skbl.se/sv/artikel/MathildaRanch, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Anna-Lena Nilsson), hämtad 2024-04-15.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Rosina Charlotta Theresia Ranch, född Walter
 • Far: Christian Wilhelm Ranch
 • Syster: Maria Sophia Theresia Ranch, gift Bäckström
fler ...


Utbildning

 • Folkskola,
 • Yrkesutbildning, Varberg: Fotografisk lärling hos fadern
 • Yrkesutbildning, Göteborg: Fotografisk lärling, Axel Lindahls ateljé


Verksamhet

 • Yrke: Fotograf, fr o m 1882 egen ateljé


Kontakter

 • Kollega: Alvina Pihl
 • Kollega: Emma Lundgren
 • Kollega: Calla Sundbeck
fler ...


Organisationer

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Medgrundare, Varbergsföreningen


Bostadsorter

 • Födelseort: Köpenhamn, Danmark
 • Köpenhamn, Danmark
 • Malmö
fler ...


Prizes/awardsKällor

Litteratur
 • Nilsson, Anna-Lena, Fröken Mathilda Ranch – fotograf, Länsmuseet Varberg, Varberg, 2006Vidare referenserMathilda Ranch med sin kamera. Självporträtt, 1901 (Hallands kulturhistoriska museums arkiv, MR2:712)
Mathilda Ranch med sin kamera. Självporträtt, 1901 (Hallands kulturhistoriska museums arkiv, MR2:712)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Fotografer Företagare Rösträtt