Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Catharina Rosaura (Rosa) Carlén

1836-05-091883-02-12

Författare

Rosa Carlén var författare och skrev romaner under signaturen ”Förf. till Agnes Tell”.

Rosa Carlén föddes 1836 som trolovningsbarn till den berömda författaren Emilie Flygare-Carlén och sakförare Jacob Reinhold Dalin. Faderns död ett halvår före dotterns födelse ledde till att modern adopterade bort dottern med efternamnet Reinberg till faderns barnlösa släktingar, patron Jonas Bågenholm och hans hustru Andriette Charlotte Ekelund, bosatta på gården Onsön i Dals-Ed i Dalsland. Modern bekostade dotterns skolgång i Åmål och under åren 1853–1855 vistades Rosa Carlén hos Emilie Flygare-Carlén i Stockholm. År 1856 gifte hon sig med juristen och riksdagsmannen Rickhard Carlén, en yngre bror till moderns make Johan Gabriel Carlén. Efter makens död 1873 avslutade Rosa Carlén sitt författarskap och återvände till hembygden i Dalsland.

Rosa Carlén debuterade som författare 1861 med romanen Agnes Tell. Liksom debutromanen kan Heléne, 1863, och Tre år och tre dagar, 1864, karakteriseras som äktenskapsromaner. Några av de senare verken, som romanen Tatarnes son, 1866, och novellsamlingen Lifvet på landet, 1866, kan beskrivas som allmogeskildringar med socialt budskap. Hon blev dock mest känd för romanen Bröllopet i Bränna: en brottshistoria, 1863, vilken filmatiserades 1926 av Erik A. Petschler.

Enligt samtida källor ska Rosa Carlén tidigt ha tagit avstånd från modern Emilie Flygare-Carléns författarskap. Till skillnad från modern publicerade hon inte sina romaner under eget namn utan under signaturen ”Förf. till Anges Tell”, med undantag av den sista romanen, Cornelius, hans fränder och vänner, som publicerades under signaturen T.S. För nutidens läsare finns det dock tydliga likheter mellan moderns och dotterns författarskap. Båda skriver familjeromaner och längre prosaberättelser med tydlig förankring i svenskt folkliv. Precis som moderns mest kända roman Rosen på Tistelön, 1842, bygger Rosa Carléns mest uppmärksammade roman Bröllopet i Bränna på en verklig brottshistoria och en släkttragedi från hembygden. Det är dock en annan geografisk miljö som skildras i Rosa Carléns romaner. Om Emilie Flygare-Carlén gjorde sig känd som västkustskildrare är det Dalsland och dess bönder och bondelandskap som återkommer i Rosa Carléns berättelser.

Under sin samtid fick Rosa Carlén ett välvilligt mottagande och betraktades som en lovande ung författare. Flertalet av hennes verk översattes till danska och tyska. Hennes författarkarriär blev emellertid kort. Under elva år, 1861–1873, publicerade hon dock totalt åtta verk, sju romaner och en novellsamling.

Rosa Carlén avled 1883.


Yvonne Leffler


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Catharina Rosaura (Rosa) Carlén, www.skbl.se/sv/artikel/RosaCarlen, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Yvonne Leffler), hämtad 2024-06-15.
Övriga namn

  Flicknamn: Reinberg
  Adoptivnamn: Bågenholm
  Pseudonym: Förf. till Agnes Tell, T. S.


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Emelie Flygare-Carlén, född Smith
 • Far: Jacob Reinhold Dalin
 • Bror: Edvard Flygare
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, : Flickpension, Åmål


Verksamhet

 • Yrke: Författare


Kontakter

 • Kollega:


Vidare referenser

Läs mer på Litteraturbanken.se