Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Sigrid Katarina Beckman

1899-06-181989-07-13

Jurist, pionjär

Sigrid Beckman var jurist och en av de första kvinnliga advokaterna i Sverige.

Sigrid Beckman föddes i Råda, Värmland år 1899. Hennes föräldrar var Anders Lorenz Karlsson, fabrikör och Lovisa Katarina Karlsson, född Söderström. I familjen fanns också den åtta år yngre systern Greta Katarina, senare gift Forsberg. Sigrid Beckman kom att tillbringa större delen av sin uppväxt i moderns hemstad Eskilstuna. Där gick hon i flickskola och fortsatte sedan sina studier i Stockholm. Parallellt med arbetet som kontorsbiträde på Socialstyrelsen avlade Sigrid Beckman studentexamen som privatist och påbörjade därefter studier i juridik på Stockholms högskola. År 1924 avlade hon sin juris kandidatexamen.

Efter examen gjorde Sigrid Beckman sin tingstjänstgöring i Köping under åren 1925–1926 och återvände därefter till Stockholm och en tjänst som notarie på Eva Andéns Advokatbyrå. Eva Andén var den tredje kvinnan som hade avlagt en juristexamen i Sverige och den första kvinnan som blev ledamot av Sveriges advokatsamfund, hon var i ordets rätta bemärkelse en pionjär. Det var många nyblivna kvinnliga jurister i Stockholmstrakten som fick sin första tjänst hos Eva Andén för att sedan gå vidare och öppna egna juridiska verksamheter. Så var fallet även med Sigrid Beckman. Efter fyra år hos Eva Andén öppnade hon 1930 en advokatbyrå i Stockholm och samma år blev hon den nionde kvinnliga ledamoten av Sveriges advokatsamfund. Sigrid Beckman innehade sin advokatbyrå fram till sin pensionering 1978 och hon blev, precis som Eva Andén hade varit för henne, en förebild för yngre kvinnliga jurister och advokater.

Liksom många andra av de kvinnliga advokaterna under första hälften av 1900-talet specialiserade sig Sigrid Beckman på familjerätt. I en intervju i Svenska Dagbladet 1934 fick hon frågan om det inte frestade på att arbeta med exempelvis uppslitande skilsmässomål och liknade. Sigrid Beckman svarade att det visserligen kunde vara tungt ibland, men att hon hanterade det genom att försöka ha ”ett varmt mänskligt intresse, nerver av stål och ett hjärta av sten, inte hårt men starkt för att hålla”.

Hennes omfattande praktiska verksamhet och erfarenheter på familjerättens område medförde att hon ofta anlitades som sakkunnig och familjerättslig expert i utredningar kring nya lagförslag. Som exempel kan nämnas utredningen av en reformering av giftermålsbalken 1949–1951, och hon var även ledamot av familjerättskommittén 1957–1964. Sigrid Beckman författade flera böcker och lagkommentarer om arvs- och testamentsrätt som var hennes expertområde, men också om ämnen som äktenskap och boutredningar. Hon höll även föredrag i radion och skrev återkommande artiklar om juridiska frågor i dagspressen, inte minst om frågor om äktenskap och skilsmässor.

Sigrid Beckman avled 1989, 90 år gammal. Hon är begravd i en familjegrav med bland annat maken och en av sönerna på Norra begravningsplatsen i Solna.


Elsa Trolle Önnerfors


Publicerat 2021-01-18Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Sigrid Katarina Beckman, www.skbl.se/sv/artikel/SigridBeckman, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Elsa Trolle Önnerfors), hämtad 2024-07-20.
Övriga namn

  Flicknamn: Karlsson


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Lovisa Katarina Karlsson, född Söderström
 • Far: Anders Lorenz Karlsson
 • Syster: Greta Katarina Karlsson, gift Forsberg
fler ...


Utbildning

 • Flickskola, Eskilstuna
 • Läroverk, Stockholm: Studentexamen, privatist
 • Högskola, Stockholm: Jur.kand.examen, Stockholms högskola


Verksamhet

 • Yrke: Kontorsbiträde, Socialstyrelsen
 • Yrke: Kanslist, Överståthållarämbetet
 • Yrke: Extra ordinarie notarie, Stockholms rådhusrätt
fler ...


Kontakter

 • Kollega: Eva Andén
 • Kollega: Valborg Lundgren
 • Kollega: Märta Wikström


Organisationer

 • Sveriges advokatsamfund
  Ledamot
 • Yrkeskvinnors Klubb (YK)
  Styrelseledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Norra Råda
 • Norra Råda
 • Eskilstuna
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Uppslagsverk
 • Isaksson, Britt-Sofi (red.), Svensk juristmatrikel, Norstedt, Stockholm, 1964

 • Prom, Jarl & Uggla, Erik T:son (red.), Svensk juristmatrikel 1950, Norstedt, Stockholm, 1950

 • Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewitz ab, Göteborg, 1937

 • Öhrström, Kerstin & Andersson, Sigrid (red.), Vem är hon: kvinnor i Sverige: biografisk uppslagsbok [1988], Norstedt, Stockholm, 1988

Litteratur
 • Lundgren, Valborg, 'Våra första kvinnliga advokater', Från advokatens verkstad, S. 65-78, 1987

 • 'Det nya gardet', Svenska Dagbladet, 1934-04-15

 • 'En serafimerriddare och elva storkors', Svenska Dagbladet, 1965-06-05

 • 'Sigrid Beckman – beundrad rådgivare i familjerättsfrågor', Dagens Nyheter, 1989-07-21Vidare referenser

Litteratur


Sigrid Beckman i Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewtitz AB, Göteborg, 1937. Fotograf okänd
Sigrid Beckman i Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewtitz AB, Göteborg, 1937. Fotograf okänd

Nyckelord

1900-talet Jurister