Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Siri Carolina Öhngren Hallström

1883-01-211944-12-23

Lärare

Siri Öhngren Hallström var en frisinnad folkskollärare som avlade licentiatexamen vid Stockholms högskola och därefter verkade som lektor i biologi med hälsolära och geografi på folkskollärarseminariet i Umeå.

Siri Öhngren Hallström föddes 1883 i Själevads församling, Örnsköldsvik. Hon var äldsta dotter till handlaren och den liberale riksdagsmannen Henrik Öhngren och hans maka Eva, född Augustin. Paret fick ytterligare sju barn, sex söner och en dotter. Siri Öhngren Hallströms uppväxt präglades av det samhällsengagemang som främst fadern stod för. När den kvinnliga rösträtten 1908 debatterades i staden var det Siri Öhngren Hallström som inledde om ”kvinnans rättmätiga anspråk”.

Efter några skolår i Örnsköldsvik flyttade Siri Öhngren Hallström som 13-åring till Stockholm för att gå på Palmgrenska skolan där hon 1901 avlade studentexamen med skolans högsta betyg. Snabbt fick hon en yrkesutbildning vid folkskollärarinneseminariet i Umeå där hon utexaminerades 1902, varefter hon under åtta års tid arbetade som lärare på olika skolor i Örnsköldsvik. Från hösten 1910 ägnade hon sig åt naturvetenskapliga studier vid Stockholms högskola. Hon avlade licentiatexamen 1917 i biologi och geografi, och i september 1919 förordnades hon av Kungl. Maj:t till ämneslärare och lektor i biologi med hälsolära och geografi vid folkskollärarseminariet i Umeå. Hon var huvudansvarig för biologiinstitutionen under de 25 år hon arbetade vid seminariet med stort ansvar för sina studenter.

Siri Öhngren Hallström var av och till tjänstledig för olika uppdrag. I september 1921 spenderade hon en månad i Lycksele lappmark för att besöka olika folkskolor och 1922 gjorde hon en studieresa till England. Hon hyste ett starkt intresse för studenternas läromedel och blev 1925 tillfrågad av Norstedts förlag om hon ville skriva en lärobok i biologi, något som emellertid rann ut i sanden på grund av sjukdom. Även hälsolära med sexualundervisning engagerade henne och de perioder då hon var sjukskriven oroade hon sig för om studenterna fick adekvat undervisning. Hon var även engagerad i skolans trädgård. Under sina studier hade hon byggt upp ett herbarium och hon hade också tillgång till en stor insektssamling som hon månade om.

Siri Öhngren Hallström var politiskt engagerad som ordförande för Frisinnade kvinnor i Umeå. Hon var även medlem i föreläsningsföreningen Minerva där hon från 1923 var ordförande under ett antal år. År 1922 konstituerades en avdelning av Fredrika-Bremer-Förbundet i Umeå. Bland de sammankallande fanns Siri Öhngren Hallström som valdes till ordförande i februari 1923. Hon valdes till representant för förbundets årsmöte i Stockholm 1934 och satt i förbundsstyrelsen under åren 1937–1940, då hon avsade sig omval.

Siri Öhngren Hallström gifte sig borgerligt i Uppsala rådhus i juni 1924 med den i Umeå välkände advokaten Sven Hallström, högerman och sedermera, under några år på 1930-talet, en av Umeås organiserade nazister. Genom äktenskapet fick hon ansvar för makens fem barn, vars mor avlidit 1919 då det yngsta barnet endast var två år gammalt. Trots sitt nya civilstånd och ett hastigt påkommet föräldraskap kunde Siri Öhngren Hallström fortsätta med både arbete och föreningsengagemang eftersom paret Hallström hade husa, barnflicka och husmor i hemmet.

År 1936 blev ett svårt år för Siri Öhngren Hallström. Sven Hallström hade då ett av många förhållanden utanför äktenskapet. Denna gång lovade han ett gemensamt liv med den aktuella kvinnan. Siri Öhngren Hallström tog ut skilsmässa i november 1936 och flyttade till en lägenhet som hon delade med en väninna. Under hösten hade hon periodvis varit tjänstledig, vistats på vilohem och hon övervägde även att flytta från Umeå. Hon ansökte i december 1936 om att återfå sitt flicknamn Öhngren. Trots all dramatik var Sven Hallström och Siri Öhngren Hallström åter samboende ett år senare.

Siri Öhngren Hallström var tjänstledig vårterminen 1939 och avgick som ordförande i den lokala avdelningen av Fredrika-Bremer-Förbundet samma år efter en svår sjukdomsperiod. Hon hade sedan länge en bräcklig hälsa med flera kroniska sjukdomar. I november 1942 hittades Siri Öhngren Hallström medvetslös i hemmet efter en förfärlig fallolycka. Hennes högerhand blev efter fallet väsentligt invalidiserad och hon fick problem med båda ögonen, vilket påverkade hennes arbetsförmåga.

Siri Öhngren Hallström dog den 23 december 1944. Begravningen ägde rum i Heliga Korsets kapell på Skogskyrkogården och i augusti 1945 fördes urnan till Norra begravningsplatsen i Solna och den hallströmska familjegraven där Sven Hallströms första hustru redan var gravsatt.


Kerstin Thörn


Publicerat 2020-03-02Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Siri Carolina Öhngren Hallström, www.skbl.se/sv/artikel/SiriOhngren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Kerstin Thörn), hämtad 2024-05-27.
Övriga namn

  Flicknamn: Öhngren


Familjeförhållanden

Civilstånd: Gift
 • Mor: Eva Öhngren, född Augustin
 • Far: Henrik Gustaf Paulus Öhngren
 • Bror: Erik Henrik Rudolf Öhngren
fler ...


Utbildning

 • Lärarseminarium, Umeå: Folkskollärarexamen, Umeå Folkskoleseminarium
 • Högskola, Stockholm: Fil.lic.examen, Stockholms högskola
 • Studieresa, Storbritannien: Studier av pedagogik


Verksamhet

 • Yrke: Folkskollärare
 • Yrke: Lektor i biologi med hälsolära och geografi, folkskollärarseminariet


Kontakter

 • Vän: Engla Ringström
 • Kollega: Anna Grönfeldt
 • Släkting: Björn Erik Hallström, styvson
fler ...


Organisationer

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Ordförande, Umeåkretsen 1922–1939, styrelseledamot, förbundsstyrelsen 1937–1940
 • Föreningen frisinnade kvinnor (FFK, senare Frisinnade Kvinnors Riksförbund, FKR)
  Medlem, ordförande, Umeåkretsen
 • Minerva
  Ordförande


Bostadsorter

 • Födelseort: Själevad
 • Själevad
 • Stockholm
fler ...


Källor

Opublicerad källa
 • Intervjuer med släktingar: Jon Kahn, Barbro Roth, Gunnel HallströmVidare referenser

Litteratur
 • Kahn, Jon, En osannolik kärlekshistoria, 1. uppl., Recito, Norsborg, 2011Siri Öhngren. Fotograf och år okänt. Foto i privat ägo
Siri Öhngren. Fotograf och år okänt. Foto i privat ägo

Nyckelord

1900-talet Lärare