Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Tekla Emilia Swedlund

1871-07-101948-08-10

Gymnastikdirektör, sjukgymnast

Tekla Swedlund var sjukgymnast och gymnastiklärare. Hon introducerade basketen i Sverige.

Tekla Swedlund växte upp på Norra Skeppargatan i Gävle tillsammans med fyra syskon. Modern skötte hemmet och fadern arbetade som läroverksadjunkt på Vasaskolan. Med ett undantag följde barnen i faderns pedagogiska fotspår. De tre systrarna, Majken, Bibbi och Tekla Swedlund, arbetade alla tre under många år på Högre flickskolan i Gefle, i folkmun kallad ”Själanderska”. Brodern Gustaf var major på I 14 och gymnastiklärare på Borgarskolan. Den femte i syskonskaran, Pelle, var bildkonstnär och under en period intendent på Thielska galleriet i Stockholm. Tillsammans med sina systrar tog Tekla Swedlund över föräldrahemmet.

Tekla Swedlund tog studenten som privatist på Gävle Högre allmänna läroverk 1889. Då var hon och hennes tre studiekamrater bland de första kvinnliga studenterna i Sverige. Därefter tog intresset för gymnastik och sjukgymnastik Tekla Swedlund till Stockholm och en gymnastikdirektörsutbildning på Gymnastiska centralinstitutet (GCI). Efter avslutad utbildning reste hon till USA tillsammans med vännen Eva Clason och arbetade som sjukgymnast med egna patienter. Hon var verksam både i Baltimore och i Washington D.C. Under sin tid i USA stötte hon på en ny idrott, basketboll. Hon tyckte om spelet och när hon återvände till Sverige tog hon med sig reglerna hem. Tekla Swedlund blev därmed den första i Sverige att introducera idrottsgrenen när hon under hösten 1896 lärde ut den till både pojkar och flickor i Gävle.

Under sitt fortsatta yrkesverksamma liv arbetade Tekla Swedlund som gymnastiklärare och sjukgymnast i Gävle. Hon deltog i fortbildningskurser som arrangerades av Gymnastiska centralinstitutet och höll genom brevväxling kontakt med sina kurskamrater från tiden på gymnastikdirektörsutbildningen i Stockholm.

Vid sidan av arbetet var Tekla Swedlund en engagerad medlem i flera lokala föreningar. I många år var hon en central person i Gefle Kvinnliga Gymnastikförening, först som tränare i 23 år och senare även som föreningens ordförande. Som styrelsemedlem i Vita Bandet medverkade hon till inrättandet av ett sommarhem, ett vilohem för fabriksarbetande kvinnor som öppnades i Överhärde i Valbo strax utanför Gävle. När nybildade Gefle Stugförening tog över ansvaret för sommarhemmet blev Tekla Swedlund under många år föreningens ordförande.

Tekla Swedlund avled 1948 och hennes grav finns på Gamla kyrkogården i Gävle.


Camilla Larsson


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Tekla Emilia Swedlund, www.skbl.se/sv/artikel/TeklaSwedlund, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Camilla Larsson), hämtad 2024-04-15.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Svedlund


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Emilia Lovisa Svedlund, född Forsberg
 • Far: Pehr August Svedlund
 • Syster: Maria, kallad Majken, Svedlund
fler ...


Utbildning

 • Läroverk, Gävle: Studentexamen, privatist, Gävle Högre allmänna läroverk


Verksamhet

 • Yrke: Lärare, Högre flickskolan i Gefle (Själanderska flickskolan)
 • Yrke: Gymnastikdirektör, gymnastiklärare, Högre flickskolan i Gefle (Själanderska flickskolan)
 • Yrke: Sjukgymnast, Baltimore och Washington D.C.
 • Yrke: Gymnastikdirektör, gymnastiklärare, Högre flickskolan i Gefle (Själanderska flickskolan)


Kontakter

 • Vän: Eva Clason
 • Vän: Anna Rydberg
 • Kollega: Karolina Själander


Organisationer

 • Gefle Kvinnliga Gymnastikförening
  Medlem, tränare, ordförande
 • Vita Bandet
  Styrelseledamot, medgrundare av sommarhemmet i Valbo
 • Gefle Stugförening
  Ordförande


Bostadsorter

 • Födelseort: Gävle
 • Gävle
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur


Vidare referenser