Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Anna Elvira Oscaria (Viran) Rydkvist

1879-12-011942-07-10

Skådespelare, teaterledare

Viran Rydkvist var en svensk skådespelerska och pionjär som kvinnlig teaterledare.

Viran Rydkvist föddes i Stockholm 1879. Båda föräldrarna var skådespelare och fadern också teaterdirektör. Viran Rydkvists scendebut var som korist i Boccaccio på Arenateatern i Stockholm 1897. Hon engagerades därefter av Albert Ranft och turnerade med hans sällskap i landsorten. Åren 1900–1903 var hon knuten till Folkan i Stockholm och kom efter ytterligare en period hos Albert Ranft till Göteborg, vilket kom att bli den fasta punkten under den första delen av hennes karriär.

Efter Viran Rydkvists första framträdanden på Stora teatern i Göteborg knöts hon 1906 till Folkteatern i Lorensbergsparken som stod under Axel Engdahls ledning. Där medverkade hon framför allt i revyer, men även farser och lustspel, fram till Engdahls död 1922. Utöver arbetet med Axel Engdahl turnerade hon och skapade ett eget sällskap. Hennes rollgalleri bestod huvudsakligen av komiska roller, med en övervikt av kraftfulla och barska kvinnor. Hennes vackra sopranstämma kom väl till pass i operetter och revyer och hennes komiska talang gjorde att hon axlade allt från lättare komiska roller till karaktärsroller.

Efter tiden i Göteborg flyttade Viran Rydkvist till Stockholm och inledde den andra delen av karriären. Under den fortsatte hon att arbeta på scen, framför allt på Vasateatern, samt framträdde i radio och på film. Bland hennes mest ihågkomna filmroller finns rektorskan Agda Löfbeck i Swing it, magistern! och Magistrarna på sommarlov med bland andra Alice Babs. Under den senare delen av karriären medverkade Viran Rydkvist i 29 filmer.

Viran Rydkvist var vid sidan av det egna skådespeleriet en av Sveriges första kvinnliga teaterdirektörer. Tillsammans med Gerda Thomée Mattsson startade hon 1915 Slottsskogsteatern, som var en friluftsteater i Göteborg. Året efter skapade hon på egen hand Göteborgs friluftsteater som hon drev fram till 1923. Åren 1922–1935 var hon ledare för Lilla Teatern i Göteborg. Teatern har beskrivits som en av de sista folkteatrarna i Sverige. Repertoaren präglades av folklustspel och lustspel, men även mer dramatiska pjäser med ett allvarligare innehåll framfördes.

Viran Rydkvists arbete som ledare för Lilla Teatern var viktigt ur flera olika perspektiv. Med hjälp av ett strategiskt repertoararbete skildrade hon kvinnors rättigheter och livsvillkor ur en mängd olika aspekter. Hennes arbete var även viktigt för många unga dramatiker från Göteborg som fick en chans att få sina verk framförda på hennes teater. Viran Rydkvist lanserade också Vilhelm Moberg som dramatiker på Lilla teatern.

Viran Rydkvist dog i Stockholm 1942. Hon är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Mikael Strömberg


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Anna Elvira Oscaria (Viran) Rydkvist, www.skbl.se/sv/artikel/ViranRydkvist, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Mikael Strömberg), hämtad 2024-04-16.
Övriga namn

  Alternativ namnform: Rydqvist, Rydquist


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Sara Josefina Matilda Rydqvist, född Lundgren
 • Far: Per Albert Rydqvist


Utbildning

 • Folkskola, Stockholm


Verksamhet

 • Yrke: Skådespelare, teater och film, bl a turnerande, 1900–1903 Folkan, Stockholm, 1906–1922 Stora teatern, Göteborg
 • Yrke: Grundare, teaterdirektör, 1915 Slottsskogsteatern, 1916–1923 Göteborgs friluftsteater, 1922–1938 ledare, Lilla Teatern
 • Yrke: Teaterregissör


Kontakter

 • Mentor: Albert Ranft
 • Kollega: Axel Engdahl
 • Kollega: Alice Babs Sjöblom
fler ...


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Göteborg
 • Stockholm
fler ...


Källor

Litteratur
 • Billger, Carin, Viran Rydkvist som ’hemslavinna’ hos fru Thalia: kvinnorepertoaren på Lilla Teatern i Göteborg 1922-1935, Göteborg: Göteborgs universitet, magisteruppsats, 1995

 • Ringby, Per, 'Kvinna och teaterchef: några teatersociologiska reflektioner', Litteratur og kjønn i Norden / redigert av Helga Kress., S. [228]-237, 1996

 • Teater i Göteborg 1910-1975: Theatre in Göteborg 1910-1975 : [rapport från Forskningsprojektet Dramatik på svenska scener 1910-1975], Almqvist & Wiksell international (distr.), Stockholm, 1978

Uppslagsverk


Vidare referenserViran Rydkvist
Viran Rydkvist

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Skådespelare Teaterchefer