Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Wendela Lovisa Ulrika Andersson-Falck

1854-08-061926-04-10

Konstnär, illustratör, gymnastiklärare

Wendela Andersson-Falck var konstnär, illustratör och gymnastikpedagog, och en av pionjärerna inom den svenska kvinnogymnastiken.

Wendela Andersson-Falck föddes i Säter, Dalarna år 1854. Hennes far var Gottfrid Andersson, major vid Dalregementet och modern var Märtha, född Falck. Wendela Andersson-Falck hade tre syskon, en syster och två bröder. Systern Gerda gifte sig med en medlem av den finska adelsätten von Schantz år 1875. En bror dog 27 år gammal och den andre emigrerade till Australien vid 1880-talets mitt. Några år efter faderns död 1878 tog Wendela Andersson-Falck och modern efternamnet Andersson-Falck. Mor och dotter delade hushåll under större delen av moderns levnad.

Wendela Andersson-Falck visade tidigt konstnärliga anlag och som 17-åring deltog hon med träsniderier vid den polytekniska utställningen i Moskva. År 1875 inledde hon en sjuårig studietid vid Konstakademien i Stockholm. Hon framträdde som genre- och porträttmålare. År 1883, samma år som brodern Johan Henrik avled, sökte hon sig till Gymnastiska centralinstitutet (GCI, nuvarande Gymnastik- och idrottshögskolan) och genomgick den tvååriga gymnastiklärare- och sjukgymnastutbildningen. Hon var alltså i 30-årsåldern då hon inledde sin gymnastiska karriär. Efter examen fortsatte hon även att arbeta som konstnär, hon utförde porträtt och illustrerade tidskrifter, tidningar och andra litterära alster.

Wendela Andersson-Falck inledde sin gymnastikkarriär som lärare vid flickläroverken Wallinska skolan, 1887–1896, och Anna Sandströms skola, 1888–1910. Under åren 1896–1899 var hon vikarierande lärare vid GCI och därefter ordinarie lärare fram till 1914. Hon var en hängiven beundrare av Per Henrik Ling; hans gymnastik var för henne något heligt. Enligt kollegan Sally Högström var Wendela Andersson-Falcks undervisning full av originalitet, humor och fantasi. Hon var också mycket idrottsintresserad, vintertid ”begagnade hon sig ivrigt av skridskor, skidor, sparkstötting, och om sommaren idkade hon cykling och simning”.

Wendela Andersson-Falck var aktiv inom den frivilliga gymnastiken. År 1886 startade hon tillsammans med bland andra Sally Högström och Jenny Wallroth Stockholms kvinnliga gymnastikförening, en förening huvudsakligen för gymnastiklärare och studenter, i vilken de tränade gymnastik och uteaktiviteter. Wendela Andersson-Falck var föreningens ordförande i 25 år.

Hennes konstnärsutbildning kom till användning även i det gymnastiska arbetet. Inte bara när det kom till att komponera gymnastikprogram utan hon illustrerade även flera av linggymnastikens standardverk. År 1892 hade Kungl. Maj:t tillsatt en kommitté för att utarbeta ett gymnastikreglemente för armén och flottan, ett arbete som tog tio år att slutföra, och det presenterades i Handbok i gymnastik för arméen och flottan, 1902. Med tvekan påtog sig Wendela Andersson-Falck uppgiften att illustrera boken. Hon har själv berättat om arbetet: ”Förutsättningarna var, att de gymnastiska ställningarna först fotograferades, sedan skisserades, varefter dessa skisser i varje detalj, som rörde gymnastik, granskades av den kommitté som för Handbokens tillkomst var utsedd. Skisserna rättades ibland två å tre gånger, innan de tuschritades, och även då hände, att dessa måste omritas.” Totalt rörde det sig om 500 figurer.

Hon svarade även för illustrationerna i Lars Mauritz Törngrens Lärobok i gymnastik för folkskollärare- och folkskollärarinneseminarier, 1905, med omkring 300 teckningar. Tack vare böckernas inflytande spreds hennes gymnastikteckningar över världen och kom att återfinnas även i utländsk facklitteratur. Hennes teckningar gav form åt linggymnastiken.

Det hårda arbetet hade dock ett pris. När hon närmade sig pensionsålder sjukskrevs hon och fick fullständig tjänstledighet, då hon drabbades av ”höggradig neurasteni”. I dag kallas det utmattningsdepression.

Wendela Andersson-Falck fortsatte dock att vara aktiv inom föreningslivet, där hon var högt skattad tack vare sin humor och förmåga att finna samförstånd när missämja uppstod. Hon var även en aktiv föredragshållare och publicerade smärre artiklar, diskussionsinlägg och polemiska artiklar i Tidskrift i gymnastik (senare Tidskrift i gymnastik och idrott) samt Föreningen GCI:s förhandlingar och årsskrift. År 1924 gav hon tillsammans med Axianne Thorstensson ut broschyren Flickornas yrkesutbildning: arbetsfält och utkomstmöjligheter för Fredrika-Bremer-Förbundet. Skriften var en praktisk handledning vid yrkesval.

Wendela Andersson-Falck dog 1926 och hon är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Hans Bolling


Publicerat 2020-09-16Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Wendela Lovisa Ulrika Andersson-Falck, www.skbl.se/sv/artikel/WendelaLovisaUlrikaAnderssonFalck, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Hans Bolling), hämtad 2024-06-24.
Övriga namn

  Flicknamn: Andersson
  Alternativ namnform: A:son Falck


Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Märtha Lovisa Andersson, född Falck, senare Andersson-Falck
 • Far: Johan Gottfrid Andersson
 • Syster: Gerda Ottilia Andersson, gift von Schantz
fler ...


UtbildningVerksamhet

 • Yrke: Konstnär, illustratör
 • Yrke: Gymnastiklärare, Wallinska skolan
 • Yrke: Gymnastiklärare, Anna Sandströms skola
 • Yrke: Vikarierande lärare, fr o m 1899 ordinarie lärare, Gymnastiska Centralinstitutet


Kontakter

 • Vän: Sally Högström
 • Vän: Hedvig Malmström
 • Vän: Jenny Wallroth
fler ...


Organisationer

 • Föreningen GCI
  Medlem
 • Stockholms kvinnliga gymnastikförening
  Medgrundare, ordförande
 • Sällskapet Nya Idun
  Ledamot


Bostadsorter

 • Födelseort: Säter
 • Säter
 • Falun
fler ...


Priser/utmärkelserKällor

Litteratur
 • Högström, Sally, 'Wendela A:son Falck död', Svenska Dagbladet, 1926-04-13

 • 'Polytekniska utställningen i Moskwa, betraktad ur industriel och teknisk synpunkt', Aftonbladet, 1872-11-11Vidare referenser

Litteratur
 • Falck, Wendela Lovisa Ulrika Andersson, Tekla Carlson. 13 aug. 1848. 12 aug. 1908. Minnesteckning, Stockholm, 1909Wendela Andersson-Falck avbildad i Hildebrand, Albin och John Kruse (red), Svenskt porträttgalleri XX, Stockholm, 1901. Fotograf okänd
Wendela Andersson-Falck avbildad i Hildebrand, Albin och John Kruse (red), Svenskt porträttgalleri XX, Stockholm, 1901. Fotograf okänd

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Gymnastik Illustratörer Konstnärer Lärare