Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Agrell, Beata

professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • Religion och föreställningar om arbetarlitteratur. Exemplet Mathilda Roos" i "Inte kan jag berätta allas historia?" Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur (2016)

  • "Förtvivlan i ord och bild. Etisk-estetiska exempel ur en tradition" i Medier historie og mening. Studier i kulturelle formidlingsformer (2017)


Artiklar i SKBL: