Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Bokholm, Sif

filosofie doktor i historia

Har bland annat publicerat:
  • En kvinnoröst i manssamhället. Agda Montelius 1850 – 1920 (2000)

  • I otakt med tiden. Om rösträttsmotstånd, antipacifism och nazism bland svenska kvinnor (2008)


Artiklar i SKBL: