Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Eklöf Amirell, Stefan

docent och forskare i historia vid Linnéuniversitetet

Har bland annat publicerat:
  • 'Female Rule in the Indian Ocean World (1300–1900)', i Journal of world history, 3/2016

  • "The blessings and perils of female rule: New perspectives on the reigning queens of Patani, c. 1584–1718", i Journal of Southeast Asian Studies, 2/2011


Artiklar i SKBL: