Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Elgán, Elisabeth

professor i historia vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • "The Myth and the Archives: Some Reflections on Swedish Feminism in the 1970s", i The women's liberation movement. Impacts and outcomes (2017)

  • Att ge sig själv makt. Grupp 8 och 1970-talets feminism (2015)


Artiklar i SKBL: