Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gidlöf, Leif

filosofie licentiat i historia, före detta arkivråd vid Riksarkivet och ordförande i Personhistoriska Samfundet


Artiklar i SKBL: