Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Gustafsson, Tommy

professor i filmvetenskap, Linnéuniversitetet

Har bland annat publicerat:
  • The Politics of Nordsploitation: History, Industry, Audiences (2021).

  • Masculinity in the Golden Age of Swedish Cinema: A Cultural Analysis of 1920s Films (2014)


Artiklar i SKBL: