Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hammergren, Lena

professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och professor i dansvetenskap vid Stockholms konstnärliga högskola

Har bland annat publicerat:
  • "Att tala – att dansa. Om metaforens betydelse inom danspedagogik", i Nordic Journal of Dance 1/2016


Artiklar i SKBL: