Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hedén, Anne

filosofie doktor i historia vid Södertörns högskola och Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Blicken mot öster. Svenska drömmar om Finland under världskrigets sista år", i Sverige och första världskriget. Maritima perspektiv Historiska Media (2017)

  • Röd stjärna över Sverige. Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen (2008)


Artiklar i SKBL: