Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hermansson, Gunilla

professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • Modernisternas prosa och expressionismen. Studier i nordisk modernism 1910-1930 (2015)

  • Lyksalighedens øer. Møder mellem poesi, religion og erotik i dansk og svensk romantik (2010)


Artiklar i SKBL: