Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Jezierski, Wojtek

docent i historia, Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • Redaktör för Nordic Elites in Transformation, c. 1050-1250, Volume III: Legitimacy & Glory (2020)


Artiklar i SKBL: