Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Jezierski, Wojtek

forskare och docent i historia vid Universitetet i Oslo, Södertörns högskola och Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • Nordic Elites in Transformation, c. 1050–1250, Volume III: Legitimacy and Glory (2021)

  • "Sweden, Inc. Temporal Sovereignty of the Realm and the People from the Middle Ages to Modernity", i Scandinavian Studies (2022)


Artiklar i SKBL: