Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Jordansson, Birgitta

docent i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Vilka är 'vi' i jämställdhetspolitiken? Klass, kön och etnicitet i RUT-tjänsternas Sverige", i Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet (2021)

  • "Diskursiva förutsättningar för ett hållbart arbetsliv - sett ur ett arbetsmarknadsperspektiv", i Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet. En vänbok till Annika Härenstam (2020)


Artiklar i SKBL: