Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karlsson, Martin

filosofie doktor i historia, lektor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik/inriktning historiedidaktik vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud (2011)


Artiklar i SKBL: