Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lundberg, Björn

historiker, filosofie doktor, Lunds universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Lång väg till jämställt OS", i Historiskan (2020)


Artiklar i SKBL: