Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Lundgren, Lena

bibliotekarie och tidigare utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm

Har bland annat publicerat:
  • Böcker, bibliotek, bildning. Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk (2015)


Artiklar i SKBL: