Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Meijling Bäckman, Ingrid

gymnasielärare i Lund och filosofie doktor i litteraturvetenskap

Har bland annat publicerat:
  • Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi (1997)


Artiklar i SKBL: