Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Meurling, Birgitta

professor i etnologi vid Uppsala universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Frejdiga fruntimmer. Damsällskapet Concordia under luppen", i Kulturella Perspektiv 1–2/2020

  • "Krinolin, korsett, kaftan – om kläder, genus och kulturanalys", i Kulturella Perspektiv 1–2/2019

  • "När livet blir text, när texten blir liv. Reflexioner utifrån två kvinnors dagböcker och brev.", i Laboratorium för folk och kultur 3/2017


Artiklar i SKBL: