Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Nauman, Sari

filosofie doktor i historia och forskare, Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • Private/Public in 18th-Century Scandinavia (2021)

  • Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520-1718 (2017)

  • "Winning a war with words. Oaths as military means in Early Modern Scandinavia", i Scandinavian Journal of History 2/2014


Artiklar i SKBL: