Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Niskanen, Kirsti

professor i historia vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Karriär i männens värld. Nationalekonomen och feministen Karin Kock (2007)

  • "Scientific Persona", i Persona Studies 1/2018


Artiklar i SKBL: