Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Persson, Maria

filosofie doktor i arkeologi, forskare, Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • Minnen från vår samtid. Arkeologi, materialitet och samtidshistoria (2014)


Artiklar i SKBL: