Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Pettersson, Cecilia

filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Womens Experience of Reading Fiction while on Sick Leave", i LIR Journal 6/2016

  • Märkt av det förflutna? Minnesproblematik och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen (2009)


Artiklar i SKBL: