Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Rehnberg, Marie

filosofie magister i konstvetenskap vid Lunds universitet

Har bland annat publicerat:
  • Höganäs Keramik (2003)

  • Anna Petrus. Skulptör och industrikonstnär (2009)


Artiklar i SKBL: