Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Riis, Ulla

professor, Uppsala universitet

Har bland annat publicerat:
  • Darr på ribban? Uppföljning av 1999 års befordringsreform vid Uppsala universitet (2011)


Artiklar i SKBL: