Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Rosenberg, Tiina

professor i teatervetenskap och genusvetare vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Bögarnas Zarah. Diva, ikon, kult (2009)

  • Mästerregissören. När Ludvig Josephson tog Europa till Sverige (2017)


Artiklar i SKBL: