Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Sandén, Annika

docent i historia vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (2016)

  • Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 (2014)


Artiklar i SKBL: