Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Sandström, Birgitta

författare, filosofie doktor i konstvetenskap, samt tidigare museidirektör för Zornsamlingarna

Har bland annat publicerat:
  • Emma Zorn (2014)


Artiklar i SKBL: