Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Silén, Daniela

filosofie doktor vid Helsingfors universitet

Har bland annat publicerat:
  • Rolldiktens jag. Aspekter på svenskspråkiga rolldikter från Bellman till Runeberg (2017)


Artiklar i SKBL: