Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Skott, Fredrik

filosofie doktor i historia, docent i nordisk folkloristik och forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen


Artiklar i SKBL: