Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Tolvhed, Helena

docent i historia vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • På damsidan. Femininitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920-1990 (2015)


Artiklar i SKBL: