Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Akademi - Kongliga Svenska Vitterhets-academien , 1753–1756, 1773–? (från 1786 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien)