Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Severinsson, Emma

doktorand i historia vid Lunds universitet

Has published (amongst others):
  • "Korta kjolar och exponerade ben. Om 1920-talets uppstyckade kvinnokropp", i Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv 6/2016

  • "Frihet eller kärlek? Äktenskap, singelliv och vägen till lycka i 1920- talets veckopress", i LIR Journal 7/2016


Articles in SKBL: