Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ebba Karolina Regina Hultqvist

1876-11-101955-12-17

Lärare, rösträttskvinna, donator

Ebba Hultqvist var lärare och en ledande rösträttkvinna och politiker i Blekinge under den första halvan av 1900-talet.

Ebba Hultqvist föddes i Stockholm 1876. Hon hade tre äldre systrar men ingen av dem fick växa upp tillsammans med sina föräldrar, då fadern dog redan 1878 och modern två år senare. Familjen var fattig och barnaskaran skingrades efter föräldrarnas död.

Ebba Hultqvist lämnades till ett barnhem för föräldralösa barn, men där behövde hon inte vara kvar särskilt länge. Nästan omgående fick hon komma till ett fosterhem i Gisslevik i östra Blekinge. Det var ett torparpar som tog hand om henne. Här fick hon ett gott hem, hennes fosterföräldrar hjälpte henne så att hon så småningom kunde utbilda sig till lärarinna. Hon tog småskollärarinneexamen 1896 och tio år senare även folkskollärarexamen.

Hon fick arbete i sin hemsocken Torhamn 1896. Efter folkskoleseminariet tillträdde hon 1906 en ordinarie lärartjänst i skolan i Möckleryd, dit hon flyttade till en lärarbostad. Möckleryd låg inte långt från föräldrahemmet i Gisselvik så Ebba Hultqvist kunde traska ”hem” på tio minuter och hälsa på hos sina fosterföräldrar.

Så här berättar en av hennes elever i Möckleryd, Selma Olsson, vars berättelse finns bevarad i Folklivsarkivet i Lund:

"Skolan var det dåligt med förr. Morfar gick 8 dagar i skolan, men han ville lära sig läsa, så han gick till en gumma, de kallade Skole-Gertrud, och lärde sig av henne. På min tid var det 6 års skolgång, med 4 månader i Torhamn och 4 i Möckleryd vart år. Det räckte med 4 månader vart år för barnen, men jag gick 8. Lärarna var väl inte så bra. Första året hade jag en som hette Matilda Persson, och andra Ebba Hultqvist. Ebba var utexaminerad lärarinna och för bra för att stanna här, men det året jag hade henne lärde hon mig mer än de andra sammanlagt."

Efter några år i Möckleryd bar det iväg till Sölvesborg och ett nytt lärarjobb. Genast när Ebba Hultqvist flyttat till staden engagerade hon sig i skolrådet som lärarrepresentant och som styrelseledamot i stadens föreläsningsförening. Hon blev även ordförande i Sölvesborgs sjukhjälpsförening. År 1913 blev hon invald i stadsfullmäktige som representant för de frisinnade.

Ebba Hultqvist engagerade sig i frågan om kvinnlig rösträtt. Hon var i Sölvesborg under många år ordförande i Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av Landsföreningen för Kvinnans politiska rösträtt, LKPR). När Blekinge länsförbund av LKPR bildades 1912 var hon en självskriven del av styrelsen, tillsammans med Sigrid Kruse från Karlskrona och Augusta Tonning från Ronneby. Suppleanter var Ida Schmidt, Karlshamn och Jenny Johansson, Eringsboda.

Ebba Hultqvist hade ett livslångt engagemang inom politiken. Hon höll ihop Liberala kvinnor i Sölvesborg från 1919 och nästan fram till sin bortgång 1955. Hon donerade pengar till Sölvesborgs stad för att det skulle kunna bildas fonder. Hon var mycket musikintresserad och ville att det skulle skapas möjligheter för ett rikare musikliv i staden. År 1946 skrev hon följande i en bilaga till donationsbrevet:

"Det torde vara känt, att sångens och musikens utövare antingen det är enskilda eller sammanslutningar i såväl vår stad som annorstädes, ofta ha det trångt och ej sällan ha de ekonomiska bekymmer att bemästra och stora svårigheter att övervinna… Jag böjer mig i vördnad för de icke så få, särskilt i vår stad, som trots ringa uppmuntran och förståelse och ofta tyngda av slitsam daglig gärning, ändock kunna offra tid och krafter utan att förtröttas och alltjämt vilja föra ut musiken till den stora allmänheten. I tacksamhet mot dessa och för den rikedom musiken alltid skänkt mig, vill jag till Sölvesborgs stad överlämna kronor 7.000:- att förvalta enligt närslutna donationsbrev."

Ebba Hultqvist donerade pengar till ytterligare sex fonder, vilka på ett eller annat sätt riktade sig till mindre bemedlade. En fond handlade om att ge möjlighet till utbildning, en annan om att sätta guldkant på ett julfirande och ett par fonder var rena resefonder. Det fanns även en fond för föräldralösa och omhändertagna barn.

I mars 1954 skrev Ebba Hultqvist till Ellen Hagen och välkomnade henne till ett möte i Sölvesborg. Hon mådde vid denna tid inte bra, och kunde inte själv ta emot Ellen Hagen men hoppades ändå att orka gå på mötet och talas vid en stund efteråt. Hon var då nästan 80 år gammal, så att orken började tryta var inte konstigt.

Ebba Hultqvist avled 1955. Hon ligger begravd på Norra kyrkogården i Nora.


Katarina Olsson


Publicerat 2020-05-11Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Ebba Karolina Regina Hultqvist, www.skbl.se/sv/artikel/EbbaHultqvist, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Katarina Olsson), hämtad 2024-06-24.
Familjeförhållanden

Civilstånd: Ogift
 • Mor: Karolina Teresia Hultqvist, född Engvall
 • Far: Gustav Vilhelm Hultqvist
 • Fostermor: Josefina Jonasdotter
fler ...


Utbildning

 • Lärarseminarium, Kalmar: Folkskollärarexamen, Folkskoleseminariet i Kalmar


Verksamhet

 • Yrke: Småskolelärare, fr o m 1906 folksskollärare, skolan i Möckleryd
 • Yrke: Folkskollärare
 • Yrke: Lärare, Sölvesborgs tekniska skola
 • Ideellt arbete: Ledamot, Sölvesborgs stadsfullmäktige, för de frisinnade


Kontakter

 • Vän: Sigrid Kruse
 • Vän: Augusta Tonning
 • Vän: Ellen Hagen
fler ...


Organisationer

 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Ordförande, Sölvesborgskretsen, fr o m 1912 öven Blekinge läns FKPR
 • Frisinnade landsföreningen
  Medlem, stadsfullmäktigeledamot
 • Liberala kvinnor
  Medlem, Liberala kvinnor i Sölvesborg


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Torhamn
fler ...


Källor

Litteratur
 • Arosenius, Louise & Hedberg, Walborg (red.), Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden: biografisk uppslagsbok, Bonnier, Stockholm, 1914

 • Olsson, Katarina, Sigrid, Augusta, Anna och de andra: modiga blekingskor kring 1900, IKO utbildning, Sturkö, 2017Vidare referenserEbba Hultqvist. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0 – beskuren)
Ebba Hultqvist. Fotograf och år okänt. Bildkälla: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0 – beskuren)

Nyckelord

1800-talet 1900-talet Kvinnorörelsen Lärare Politiker Rösträtt