Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Maria Elisabeth von Bahr

1838-03-081914-05-21

Filantrop, skolgrundare

Elisabeth von Bahr gjorde ekonomiska och praktiska insatser för att bidra till förbättringar av kvinnors förhållanden, inte minst i fråga om utbildning och försörjning.

Elisabeth von Bahr föddes 1838 i Stockholm. Föräldrarna var Gustava och Erik Samuel Boström. Pappan var lagman och häradshövding och kom från Piteå. Inget är känt om Elisabeth von Bahrs utbildning, men den kan ha bedrivits i hemmet. Lillasystern Ebba Boström, som skulle komma att skapa Samariterhemmet i Uppsala, fick en konservativ uppfostran och det fick troligen också Elisabeth von Bahr. När hon var 21 år gammal gifte hon sig med häradshövding Carl Fredrik Oscar von Bahr. Familjen fick sex barn.

Samskolor och kvinnors utbildning blev under andra hälften av 1800-talet en alltmer diskuterad fråga och den kom att i hög grad intressera Elisabeth von Bahr. Några år innan maken gick bort år 1900 började hon engagera sig på allvar i frågan. Fyra av barnen var nu vuxna, två döttrar hade dött unga. Sonen Johan hade kommit en god väg i sin karriär och var akademisekreterare vid Uppsala universitet och VD i Uppsala stads drätselkammare. Han skulle så småningom bli Uppsalas borgmästare. Sonen Erik var läkare på Samariterhemmet och regementsläkare. Dottern Eva von Bahr-Bergius var på god väg i sin akademiska karriär vid universitetet i Uppsala. Utbildningsintresset delade Elisabeth von Bahr med bland andra Johan August Lundell och tillsammans med honom deltog hon i bildandet av Upsala enskilda läroverk år 1892 och satt sedan i skolans styrelse till sin död. Den var ett så kallat reformläroverk och en samskola där man arbetade enligt moderna pedagogiska metoder. Liksom vid Palmgrenska samskolan i Stockholm tillämpades valfrihet och moderna metoder i språkinlärningen. På skolan startades också en hushållsutbildning som år 1895 avdelades och blev Fackskolan för huslig ekonomi under Ida Norrbys ledning. Elisabeth von Bahr satt i ledningen också för den.

Kvinnor som blivit änkor förlorade inte sällan en stor del av sin försörjning, eller stod helt medellösa. I Uppsala fanns sällskapet Upsala Myror, som arbetade för att försöka hjälpa dem. Sällskapet vände sig särskilt till änkor efter militära befattningshavare, ämbetsmän och köpmän. År 1902 bildades Stiftelsen Upsala Myror, som skulle skapa grunden till det så kallade Elisabethhemmet (namngivet efter Elisabeth von Bahr). Elisabeth von Bahr var redan från början en av de drivande och en första del av hemmet invigdes år 1911, vilket firades med en fest där prins Gustav Adolf fanns bland deltagarna. Fastigheten som inrymde Elisabethhemmet finns ännu kvar och är idag (2017) ett privatsjukhus.

Det var emellertid inte bara personer i de övre samhällslagren som Elisabeth von Bahr ömmade för. När Hildur Ottelin år 1904 startade Rickomberga egnahem AB fanns både Elisabeth von Bahr och hennes dotter Eva von Bahr bland aktietecknarna. Elisabeth von Bahr var inte sällan med på bolagsstämmorna. Där träffade hon också Elsa Eschelsson, som under en tid satt i bolagsstyrelsen.

Elisabeth von Bahr fortsatte sina aktiviteter fram till sin död 1914. Hon är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.


Kerstin E Wallin


Publicerat 2018-03-08Hänvisa gärna till denna artikel, men uppge alltid författarnamnet enligt följande:

Maria Elisabeth von Bahr, www.skbl.se/sv/artikel/ElisabethvonBahr, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (artikel av Kerstin E Wallin), hämtad 2024-07-23.
Övriga namn

  Flicknamn: Boström


Familjeförhållanden

Civilstånd: Änka
 • Mor: Elisabeth Gustava Boström, född Fredenheim
 • Far: Erik Samuel Boström
 • Syster: Sophia Gustava Boström, gift Leuhusen
fler ...


Utbildning

 • Privatundervisning i hemmet, Stockholm


Verksamhet

 • Ideellt arbete: Medgrundare, styrelseledamot, Upsala enskilda läroverk (Lundellska skolan)
 • Ideellt arbete: Styrelseledamot, Fackskolan för huslig ekonomi
 • Ideellt arbete: Socialt och filantropiskt arbete, bl a Stiftelsen Upsala Myror, medgrundare, Elisabethhemmet 1911


Kontakter

 • Kollega: Johan August Lundell
 • Vän: Elsa Eschelsson
 • Kollega: Hildur Ottelin
fler ...


Organisationer

 • Stiftelsen Upsala Myror
  Medlem


Bostadsorter

 • Födelseort: Stockholm
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Dödsort: Uppsala


Källor

Litteratur
 • Heckscher, Ebba, Några drag ur den svenska flickskolans historia: under fleres medverkan samlade, Norstedt & söner, Stockholm, 1914

 • Nevéus, Torgny, Lundh, Herbert & Wahlström, Cristina (red.), Uppsala stads historia. 10, Rätt, råd, kraft, dåd : om kommunal styrelse och förvaltning i Uppsala under 100 år (1862-1970) : framväxt och utveckling, Stadsarkivet [distributör], Uppsala, 1997

 • Wallin, Kerstin E., Hildur Ottelin 1866-1927, Bäckström, Stockholm, 2004

 • Wallin, Kerstin E., ’Ebba Boström’, Uppsalakvinnor, Uppsala, 2007Vidare referenser